• Het plan voor Landtong betreft het groene gebied. Daar komen een nieuw schoolgebouw en vier woongebouwen.

    Startnotitie Landtong

Nieuwe scholen op Landtong

AMSTELVEEN Burgemeester en Wethouders hebben voorgesteld nieuwe scholen en woningen in de middeldure sector te bouwen aan Landtong en Kringloop.

De basisscholen De Horizon en De Akker krijgen in het voorstel van B en W een nieuw gebouw, compacter dan nu, onder één dak en met ruimte voor kinderopvang en een gymzaal voor gezamenlijk gebruik. Dankzij de compactere opzet ontstaat ruimte voor woningbouw en het college wil dat die volledig gaat vallen in de middeldure sector. Naast het nieuwe schoolgebouw moet een kiss- and ridezone komen, die alleen vanaf Landtong toegankelijk wordt. De zone fungeert buiten de breng- en ophaaltijden als school- en speelplein. Dergelijke zones bestaan al bij de Roelof Venemaschool en kindcentum Mio Mondo en fungeren volgens het college goed.

GROEN door een gewijzigde indeling van het gebied verschuiven groene gebieden die zich nu achter de huidige schoolgebouwen bevinden, naar een meer centrale plek. De oppervlakte aan groen blijft daarbij ongeveer één hectare. Scholen en woningen moeten zo energiezuinig mogelijk worden.

Er staan in het gebied nu acht schoolgebouwen en gymzalen, die dateren van rond 1970. Ze zijn aan het eind van hun levensduur. De dependance van de School of Understanding is slechts tijdelijk aanwezig in het gebied.

Het college wil het gebied ook sociaal veiliger inrichten. Het heeft een geschiedenis heeft van sociale onveiligheid. De gebouwen staan nu enigszins onoverzichtelijk door elkaar aan Landtong en Kringloop. Herinrichting moet leiden tot betere zichtlijnen tussen de nieuwe gebouwen en een goed zicht vanuit de te bouwen woningen. Oudere jeugd blijft welkom op een verhard en een onverhard trapveld.

NOODHUISVESTING B en W willen dat tijdens de bouw van het nieuwe scholencomplex zo weinig mogelijk hoeft te worden uitgeweken naar noodhuisvesting. De bedoeling is dan zoveel mogelijk gebruik te blijven maken van de oude gebouwen. Zodra de nieuwe scholen klaar zijn, kunnen de oude worden gesloopt en kan de woningbouw beginnen.

Over de kosten laten B en W zich nog niet uit. Daarover komt duidelijkheid zodra er een definitief ontwerp is. Op basis van inspraakreacties hebben diverse wijzigingen plaatsgevonden in de plannen. Zo zijn de scholen 10 meter verschoven om schaduwwerking op aangrenzende bebouwing te voorkomen.