• Gemeente Amstelveen

Online meepraten wordt mogelijk bij specifieke projecten

AMSTELVEEN De gemeente Amstelveen gaat online participatie inzetten om Amstelveners actiever en breder te betrekken bij het maken van beleid en bij specifieke projecten of onderwerpen. Voor bewoners moet het zo makkelijker worden om mee te denken of ideeën aan te leveren.

De gemeente wil bewoners betrekken bij onderwerpen die hen aangaan. "We zijn de instrumenten voor participatie aan het vernieuwen," vertel wethouder Frank Berkhout (Participatie). "Eerder introduceerden we op initiatief van de gemeenteraad al stadsgesprekken waarvoor inwoners door middel van loting een uitnodiging krijgen. Nu lanceren we een online participatie-middel waardoor Amstelveners kunnen meedenken en –praten vanaf de bank of waar ook op een voor hen geschikt moment. Hoe meer onderwerpen er komen, hoe groter de groep bewoners is die we kunnen bereiken."

ALLEMAN Het eerste onderwerp waarover bewoners kunnen meedenken is het wijkcentrum Alleman. Het oude wijkcentrum is onlangs opgeknapt om nog enkele jaren te kunnen functioneren, maar is technisch op. Door de sloop van de Bankrashal is er plek voor een nieuw wijkcentrum. "Een wijkcentrum is voor iedereen, daarom is het mooi dat bewoners van Bankras Kostverloren als eerste worden betrokken," stelt wethouder Marijn van Ballegooijen (Welzijn). Op de website denkmee.amstelveen.nl kunnen de bewoners vanaf heden aangeven wat ze van het huidige wijkcentrum vinden. "Daarnaast vragen we naar ideeën voor het nieuwe wijkcentrum," aldus van Ballegooijen.

OUDE DORP Het tweede onderwerp dat binnenkort op het nieuwe participatieplatform online komt is het Oude Dorp. Amstelveners kunnen dan via denkmee.amstelveen.nl ideeën aandragen wat de uitstraling hiervan zou moeten zijn.