• Een van de rijtjes woningen in de Kuyperlaan die verduurzaamd gaan worden.

    René de Leeuw

Onvrede bij deel bewoners over verbouwproject in Elsrijk

AMSTELVEEN Woningcorporatie Eigen Haard gaat 63 woningen in de Dr. Kuyperlaan en Nolenslaan en omgeving in Elsrijk verduurzamen. Een aantal bewoners, onder wie Rikkert Schrama, is teleurgesteld over de gang van zaken en wil zoals het nu moet, niet meewerken.

De woningen dateren van kort na de oorlog en zijn slecht geïsoleerd. Het gaat om een mix van bovenwoningen en woningen op de begane grond. De verbouwing omvat dubbel glas, nieuwe dakkapellen, spouwmuur- en vloerisolatie en een mechanisch ventilatiesysteem. Zonnepanelen zijn een optie.

Corporaties kunnen complexen pas verbouwen als wettelijk minimaal 70 procent van de huurders ermee instemt. "Dat is hier eerst niet gehaald," zegt Rikkert Schrama, die in een bovenwoning aan de Kuyperlaan woont. "Sommige tegenstemmers zijn vervolgens benaderd om hen alsnog over de streep te trekken. Zij kregen voordeeltjes aangeboden die niet in het pakket zaten of een lagere huur. Zo is tóch de 70 procent gehaald. Niet álle tegenstemmers zijn benaderd. Ik zie dat als willekeur." Schrama vindt ook dat een keuze is voorgelegd op basis van onvolledige informatie. "Ik heb een steekproef gehouden bij twaalf woningen," zegt hij. "Bewoners van acht woningen hadden tegen gestemd, vier voor. Als zij toen wisten wat zij nu weten, dan was er elf keer 'nee' gestemd en één keer blanco."

VOORDEEL Verduurzamen moet leiden tot minder energieverbruik. Eigen Haard laat de helft ten goede komen aan de bewoners. "Volgens Eigen daalt de energierekening gemiddeld met 20 euro per maand en de huur gaat met 10 euro omhoog," zegt Schrama. "Mijn verbruik is maar 15 euro per maand. Ik kan maximaal 6 euro besparen en krijg een huurverhoging van 10 euro. Ik ben dus duurder uit. Het is niet veel, maar mij is voorgehouden dat ik minder ga betalen. Het gaat mij om het principe." Hij wijst op een rechterlijke uitspraak dat de kosten van verduurzaming niet voor rekening van de huurder mogen komen.

Schrama heeft ook kritiek op onderdelen van het project. "Oorspronkelijk zouden voor en achter grotere dakkapellen komen. Later zei Eigen Haard dat de gemeente geen vergunning gaf. Er bleek echter niet eens een aanvraag gedaan. Zonde, want het zou een grote verbetering zijn van het wooncomfort."

Mechanische ventilatie hoeft van Schrama niet, maar dat is verplicht. "Ze vertelden er bij de stemming niet bij dat die ventilatie altijd aan staat," zegt hij, "ook 's nachts, en dat maakt geluid. Verder komen er lelijke leidingen. Ook andere bewoners hebben hier problemen mee."

KLANKBORD Schrama had graag deel uitgemaakt van de klankbordgroep van bewoners, maar toen hij zich aanmeldde kreeg hij geen respons. "Achteraf was de klankbordgroep een wassen neus, want haar suggesties zijn niet overgenomen. Eerder dit jaar kwam uit onderzoek naar voren dat Eigen Haard huurders beter moet informeren en beter moet reageren op klachten. Eigen Haard zou dat gaan doen, maar doordat zij alles uitbesteedt aan externe partijen, kan zij nog steeds doen of haar neus bloedt."

Schrama verbaast zich erover dat vijf van de 63 woningen nu leegstaan, soms al meer dan een jaar. "Deze 'modelwoningen' zijn uitgebreider gerenoveerd dan bij de bewoonde woningen gaat gebeuren," zegt hij. "Die worden minder opgeknapt. Dat er zoveel woningen zo lang leeg staan in deze tijd van woningnood, vind ik raar."

Door zijn ervaringen is Schrama zeer kritisch geworden. "Ik ben niet tegen verduurzamen. Omdat er 70 procent voor is, moet ik in principe meewerken, anders daagt Eigen Haard mij voor de rechter. Maar ik denk dat ik gezien de gang van zaken behoorlijk sterk sta."

UITGESTELD Eigen Haard zegt desgevraagd dat bij het sluiten van de stemming op 8 maart, veel huurders nog niet hadden gereageerd en daarom de sluiting is uitgesteld. Toezeggingen op individuele basis zijn steeds "met gegronde redenen" gedaan. Voor de besparingen is Eigen Haard uitgegaan van gemiddeld verbruik. Het verbruik kan per huurder sterk verschillen.

Eigen Haard zegt vanwege de kleine kans op toestemming van een grotere dakkapel aan de voorkant te hebben afgezien. De wens voor een grotere dakkapel achter kwam volgens Eigen Haard pas later op maar levert ondanks hoge kosten geen extra energiebesparing op. "Mechanische ventilatie is nodig om na isolatie de binnenlucht gezond te houden. Daarnaast, wij renoveren voor de lange termijn. Dus ook voor toekomstige bewoners." Woningen staan leeg voor onderzoek en vergelijking van varianten. Twee worden rustwoning voor bewoners tijdens het werk en één is voor de werklieden en Eigen Haard. Ze worden na het project meteen verhuurd. In het kader van de nieuwe verhuur zijn daar keuken, toilet en/of badkamer zo nodig vervangen. Eigen Haard stelt dat wel ideeën van de klankbordgroep zijn overgenomen.

Schrama meent dat ook keten geplaatst kunnen worden en hoort graag wat er van de klankbordgroep is overgenomen.

René de Leeuw