• Pixabay

Publicatie agenda´s hoorzittingen bezwaarcommissie weer hervat

AMSTELVEEN Het team Juridische Zaken van de gemeente Amstelveen gaat per direct weer de agenda´s van de hoorzittingen van de bezwarencommissie publiceren. Dat meldt het college van B en W in antwoord op schriftelijke vragen van de SP over de afhandeling van bezwaarschriften.  

Daarin stelde de SP dat in de periode tussen april 2017 en juli 2018, kennelijk bij wijze van proef, de data van openbare hoorzittingen wel getoond werden op de website van de gemeente. Deze link bleek gemiddeld 23 bezoekers per maand te hebben.

Het college van B en W meldt nu het team Juridische Zaken vorig jaar op basis van de teruglopende zoekresultaten had besloten om de proef niet te vervolgen. ´Dat met als stelregel dat toekomstige signalen aanleiding kunnen geven om dit besluit te herzien. Het verzoek vanuit de SP om de agenda van de openbare hoorzittingen in het vervolg te publiceren, is zonder meer aan te merken als een belangrijk signaal en krijgt per direct opvolging. Transparantie is een groot goed en belangstellenden zijn meer dan welkom om deze openbare zittingen bij te wonen,´ aldus het college.

De SP had ook om een overzicht van ingediende bezwaarschriften gevraagd. Uit dat overzicht blijkt dat er in 2018 in totaal 424 bezwaarschriften werden ingediend. 110 daarvan werden ingetrokken, en 78 werden niet ontvankelijk verklaard. Van de behandelde bezswaarschriften werden er 211 ongerond verklaard. 21 bezwaarschirftem waren volgens de commissie gegrond en 4 deels gegrond.

IN 63 gevallen werd tegen de uitsprak berope ingediend.  Gelet op de lange doorlooptijden van beroepszaken zijn de resultaten van deze beroepszaken vaak pas in een volgend of daaropvolgend kalenderjaar bekend. Gemiddeld genomen wwordt echter circa een op de zeven beroepen gegrond verklaard.