• Tom van Dijk (accountmanager van de gemeente), ondernemer Bart Schouten, wethouder Floor Gordon en Darshan Sloot (directeur Ondernemersvereniging Amstelveen) op bezoek bij Gerbera Kwekerij Opti-Fleur.

    Gemeente Amstelveen

Wethouder bespreekt gevolgen groei stad met ondernemers in polder

AMSTELVEEN Wethouder Floor Gordon (Economische Zaken) heeft maandag een bedrijventour in de Noorderlegmeerpolder gemaakt. Ze sprak daar met een aantal ondernemers in de sierteelt en in de agrarische sector. Zij spraken onder andere over de groei van Amstelveen en de mogelijke gevolgen die dit voor hen kan hebben. Aan bod kwamen onder meer de beoogde uitbreiding van Amstelveen-Zuid met de woonwijk de Scheg met eventueel extra sportvoorzieningen.

"We bezoeken bedrijven om te horen wat er leeft en ook om ondernemers te informeren. In 2017 heeft de gemeenteraad de structuurvisie van de Noorderlegmeer Polder vastgesteld en daarmee zijn verwachtingen gewekt bij de ondernemers in het gebied. Zij willen graag op de hoogte blijven van de planvorming en zoeken naar duidelijkheid in verband met bedrijfsovername of -voortzetting. Daarom is het goed om informatie met elkaar uit te wisselen. Op het inloopspreekuur van de bedrijventour hebben wij daarom toelichting gegeven op de status van de ontwikkeling van woonwijk De Scheg en bedrijventerrein Amstelveen-Zuid. Ook spraken we over het onderzoek naar de toekomstige sportbehoefte en de mogelijke sportfunctie in een deel van het gebied. Tijdens het gesprek kwamen ook andere zaken aan de orde, zoals de toekomst van de glastuinbouw, wijkbeheer en handhaving in het gebied. Ik vind het belangrijk om het contact met de bewoners en ondernemers in dit gebied te intensiveren," aldus wethouder Gordon.

De directeur van Ondernemersvereniging Amstelveen, Darshan Sloot, was ook bij de bedrijventour aanwezig. "In dit gebied is een aantal mooie sierteeltondernemers gevestigd die met passie ondernemen. Bedrijven die kansen zien, innovatief bezig zijn en willen uitbreiden," vertelt zij na de bedrijventour.