• Wijkplatform Groenelaan is niet tevreden met de plannen van de gemeente voor de locatie Landtong.

    René de Leeuw

Wijkplatform wil totaalplan voor hart van Groenelaan

AMSTELVEEN Het Wijkplatform Groenelaan is ontevreden over de gemeenteplannen voor Landtong. De gemeente wil de bestaande scholen door één gezamenlijk gebouw vervangen en verder enkele appartementengebouwen neerzetten. Het wijkplatform vindt dat niet alleen naar Landtong, maar naar de toekomst van het hele centrumgebied in de wijk moet worden gekeken. 

Recent sprak Friso van der Meulen, lid van de werkgroep Infra van het wijkplatform, in bij een raadscommissie over de plannen voor Landtong. Vrijdag ging nog eens een brief naar de raad om het pleidooi van de werkgroep te onderstrepen. "De gemeente wil nu per se de scholen vervangen," zegt Van der Meulen. "Dat is nodig en dat willen wij ook niet tegenhouden. Maar voordat verder gegaan wordt met de woningen, vinden wij dat eerst een totaalplan ontwikkeld moet worden voor Landtong, Groenhof, de parkeergarage bij Groenhof, De Olmenhof en het groen. Het is nu een verrommeld gebied. We hebben nu de kans het gebied zodanig in te richten dat het weer vijftig jaar mee kan."

MIDDELDUUR De werkgroep begrijpt ook niet waarom de gemeente kiest voor alleen middeldure woningen voor Landtong en niet voor sociale. "Het argument is dat er al veel sociale huurwoningen in Groenelaan zijn," zegt Bauco Moerkercken van der Meulen, voorzitter van de werkgroep Infra. "Ik heb zelf in de Bijlmer gewoond. Daar waren voorheen ook heel veel sociale woningen, maar die wijk is inmiddels sterk veranderd. Hoe gaat dat straks in Groenelaan? De wijk staat er nu vijftig jaar. Hoe lang gaan die flats nog mee? Moeten ze gerenoveerd worden? Worden ze deels verkocht aan bewoners? Wat wordt de rol van Eigen Haard?"

Van der Meulen vult aan: "Kennelijk vindt de gemeente het lastig om gebiedsregisseur te worden en samen met andere partijen een bredere kijk te ontwikkelen. De gemeente bewandelt nu de weg van de minste weerstand. We zetten een nieuw schoolgebouw neer, plaatsen er om dat goed te kunnen financieren wat woningen bij, klaar. Als je na het schoolgebouw één of twee jaar pas op de plaats maakt, dan kun je een beter plan maken. Want wat je in dit gebied allemaal doet, staat er wel voor de komende vijftig jaar. Daarom kun je het maar beter goed doen."

HART Samen met winkelcentrum Groenhof en wijkcentrum De Bolder vormt Landtong het hart van de wijk. Recent is het winkelcentrum uitgebreid. Dat is ten koste gegaan van parkeerplaatsen, zodat omwonenden nu op drukke winkelmomenten overlast ondervinden van parkeerders. De werkgroep ziet graag versterking met horeca. Op dat gebied is er nu niets. Verder moet De Olmenhof bij een ontwikkelplan worden betrokken. Dat was vroeger een verzorgingshuis en biedt nu tijdelijke jongerenhuisvesting in afwachting van een nieuwe toekomst. Ook aan Landtong bevindt zich het enkele jaren geleden Olmenstaete met seniorenwoningen.

"Een lelijk plekje is nu de parkeergarage bij Groenhof. Daar moet ook wat mee gebeuren en daar staat de eigenaar ervan, Segesta, voor open," zegt Van der Meulen. "Je zou kunnen denken aan sloop en nieuwbouw van een garage met woningen er bovenop. Een idee kan verder bijvoorbeeld zijn de park and ride zone die de gemeente bij de school wil inrichten, op de begane grond van de parkeergarage te maken. Zo kan het gebied meer een eenheid worden. Dat moet je dan wel regelen in een grotere ontwikkelvisie voor het centrumgebied en de wijk." De werkgroep wil een totaalplan niet zelf nu al concreet invullen, dat moet gebeuren in samenspraak met wijkbewoners. 

VOORBEELDEN In andere gemeenten ziet de werkgroep voorbeelden waar de zaken wel goed zijn aangepakt: "Kijk naar het centrum van Hoofddorp, de westelijke tuinsteden in Amsterdam, zoals Osdorp, en Holland Park in Diemen," zegt Van der Meulen. "Amstelveen heeft de ambitie om een middelgrote stad met 125.000 inwoners te worden, zoals Maastricht of Leiden. Dat betekent dat de gemeente groter moet gaan denken. Er wordt nog heel kleinschalig gedacht, er heerst een mentaliteit van dorpsdenken."

René de Leeuw