• Drukte bij de ingang van P60 voor het jeugdfeest Speakerz.

    P60

P60: ´Herijking poppodium ligt op koers´

AMSTELVEEN CDA, VVD en D66 hebben kritische vragen aan het college van B en W gesteld over de bedrijfsvoering van P60. Zo willen de partijen weten waarom het enige poppodium van Amstelveen dat dankzij een subsidie van de gemeente kan bestaan, wordt toegestaan een zogenaamde ´niche-programmering´ (gericht op een specifiek publiek) te voeren. ´Zou het niet logischer zijn wanneer P60 een programmering zou voeren, die beter aansluit bij de wensen en interesses van Amstelveners en vooral de Amstelveense jeugd? P60 heeft inmiddels bekendgemaakt te gaan stoppen met de niche-programmering omdat gebleken is dat die op termijn niet levensvatbaar is. Ook wordt de keuken gesloten en worden dance--events geminimaliseerd.

P60 meldt verder in een persbericht in reactie op de vragen dat de herijking van het poppodium op koers ligt en dat P60 dit jaar een positief exploitatieresultaat verwacht. P60 licht toe dat door de ligging naast ´groot en hip Amsterdam´ veel publiek 'weglekt' Er was ook voor een nicheprogrammaering gekozen omdat bekende artiesten er liever voor kiezen eerst op grotere podia in Amsterdam en de rest van het land op te treden. Later volgen de middelgrote podia en uiteindelijk, vaak pas na enkele jaren, podia als P60. Uit onafhankelijk onderzoek is echter gebleken dat de nicheprogrammering op termijn niet levensvatbaar is. De conclusie was dat P60 zich moet focussen op jong volwassenen (18-30 jaar) en muziekliefhebbers van 30 tot 65 jaar uit Amstelveen.

Tevens was het advies om minder maar beter te programmeren door te kiezen voor muziekstromingen die het goed doen in Amstelveen. Naar aanleiding van dit onderzoek heeft P60 in de zomer overleg gehad met de wethouder Cultuur. Die is bereid de prestatieafspraken aan te passen mits P60 een vernieuwingsslag uitvoert die moet leiden tot een aanbod dat meer aansluit bij de vraag van de Amstelveners en die het podium financieel gezond moet houden.

P60 heeft daarna onderzoek naar een vernieuwingsslag laten uitvoeren waarvan de rapportage op 15 oktober is gepresenteerd aan de wethouder. ¨De conclusies ondersteunen eerder onderzoek maar gaan ook verder: Behalve focus op Amstelveners, ook stoppen met activiteiten die niet rendabel genoeg zijn. Daarom wordt dit jaar nog de keuken gesloten en worden dance-events nauwelijks meer geprogrammeerd. Wel blijft P60 jongerenparticipatie en talentontwikkeling steunen. Dit past bij een kleine organisatie (8 fte) en 80 vooral jonge vrijwilligers uit Amstelveen.´