• Op de voormalige kantorenlocatie van HP moeten meerdere appartementengebouwen verrijzen.

    Gemeente Amstelveen

Plan voor bouw 549 appartementen op HP-locatie Startbaan

AMSTELVEEN Er zijn plannen in de maak voor de voormalige kantorenlocatie van Hewlett Packard (HP) aan Startbaan 16. De plannen betreffen meerdere appartementengebouwen met in totaal 549 woningen, waarvan ruim 80 procent in het middeldure segment. Met het beoogde woningaanbod wordt vooral gericht op starters, jonge professionals, jonge gezinnen en mensen van wie de kinderen het huis uit zijn.

In de ontwerp Startnotitie zijn in twee varianten woningbouwprogramma's uitgewerkt die na de inspraakperiode aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In variant A ligt de nadruk met name op het (lage) middeldure huursegment. Het betreft 56 procent lage middeldure huur, 19 procent hoge middeldure huur, 7 procent middeldure koopwoningen en 18 procent duurdere koop. In variant B ligt meer focus op het middeldure koopsegment met 49 procent lage middeldure huur, 16 procent hoge middeldure huur, 19 procent middeldure koop en 16 procent duurdere koopappartementen.

Het project kan volgens wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) een waardevolle bijdrage leveren aan de oververhitte woningmarkt in Amstelveen waar grote behoefte bestaat aan betaalbare woningen voor jongeren en starters. "Het initiatief past in de breed gedragen ambitie van de gemeenteraad om veel middeldure woningen in Amstelveen te realiseren. Daarnaast heeft ruim 85 procent van de woningen in deze plannen tenminste twee slaapkamers."

De kantorenstrook langs de Startbaan is de afgelopen jaren omgebouwd tot een woonwijk. Dat werd ingezet met woningbouw aan de Van der Hooplaan 241 en Startbaan 10 en 12. Ook het kantoorgebouw aan Startbaan 8 gaat op korte termijn plaatsmaken voor nieuwe woningbouw. Startbaan 16 is de laatste stap in de transformatie van deze voormalige kantorenstrook.

"In Amstelveen hebben we nog steeds leegstand in kantoren. Dit heeft te maken met een kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod," zegt wethouder Gordon. "De behoefte aan traditionele kantoorruimte neemt steeds verder af. Tevens voldoet een deel van de kantorenvoorraad niet meer aan de eisen van deze tijd qua duurzaamheid en bereikbaarheid. Leegstaande kantoren die niet kansrijk zijn in de huidige markt, kunnen aan de voorraad worden onttrokken. Dit biedt grote kansen om een andere invulling aan deze locaties te geven, waaronder woningbouw. We kijken daarbij wel naar een goede balans tussen wonen en werken. Werken is ook een belangrijk speerpunt in Amstelveen."

In de ontwerp-startnotitie Startbaan 16 heeft de gemeente de randvoorwaarden vastgelegd voor de verdere vormgeving en uitwerking van het project. Vanaf woensdag 10 april heeft iedereen gedurende vier weken de mogelijkheid om een reactie op de ontwerp-startnotitie in te dienen. De ontwerp-startnotitie kan worden ingezien via de website https://www.amstelveen.nl/startbaan16 of bij de balie Bouwen in het raadhuis. De startnotitie zal na de inspraak worden behandeld in de gemeenteraad. De raad zal de reacties meewegen en beoordelen bij het besluit tot vaststelling van de startnotitie. Op donderdag 18 april van 19.00 tot 21.00 uur vindt er een inloopavond plaats in het voormalige Hewlett Packard-gebouw aan Startbaan 16 waar iedereen welkom is. Experts van de gemeente en de ontwikkelaar zijn aanwezig om toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierover per brief geïnformeerd.