• Model met het scholencluster en vier woongebouwen.

    Gemeente Amstelveen

Plan voor mix scholen, wonen, groen en sport aan Landtong

AMSTELVEEN Het gebied aan de Landtong met daarin sterk verouderde schoolgebouwen is toe aan een kwaliteitsslag. De gemeente wil het nu nog gesloten gebied letterlijk openbreken om het aantrekkelijker te maken. De wens is om er een groene omgeving van te maken met nieuwe huisvesting voor het scholencluster, middeldure nieuwbouwwoningen en sport- en spelvoorzieningen voor de scholen en jeugd uit de buurt. Voor dit plan ligt vanaf woensdag 24 april de ontwerp-startnotitie Landtong ter inzage.

Het plangebied Landtong bestaat uit de straten Landtong en Kringloop tussen Groenhof en de Bovenkerkerpolder. Het huidige cluster van acht schoolgebouwen en gymzalen is na bijna 50 jaar aan het einde van zijn levensduur. Daarnaast nodigt de huidige inrichting van het gebied niet uit om te bezoeken of doorheen te lopen vanaf de Landtong of Kringloop. Dit kan zorgen voor een gevoel van sociale onveiligheid. Het nieuwe schoolgebouw met daarin plek voor dagopvang en buitenschoolse opvang kan veel compacter worden gebouwd, zodat het gebied een meer open karakter krijgt. Dit zorgt er meteen voor dat er ruimte ontstaat voor nieuwbouwwoningen en buitenvoorzieningen. Dit maakt het gebied zowel overdag als in de avond levendiger.

TOEKOMSTBESTENDIG "Landtong is toe aan een vernieuwingsslag om het gebied toekomstbestendig te maken", zegt wethouder Frank Berkhout (Onderwijs). "De huidige schoolgebouwen van De Horizon en De Akker zijn dermate verouderd dat de beste oplossing nieuwbouw is, zowel in financieel als bouwkundig opzicht. Daarnaast willen we dat schoolkinderen en jeugd uit de buurt gebruik kunnen maken van de sport- en spelfaciliteiten in een gebied dat sociaal veiliger is dan in de huidige opzet."

Wethouder Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) ziet nog meer kansen voor het gebied: "Door de twee basisscholen te clusteren in één gebouw kunnen we woningbouw toevoegen in de ruimte die vrijkomt. Er is een grote behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen in het middeldure segment. Met dit project kunnen ongeveer 160 middeldure koop- en huurwoningen gerealiseerd worden. De herontwikkeling biedt daarnaast de mogelijkheid om de nieuwe bebouwing en de ruimtelijke inrichting op een duurzame en energiezuinige manier vorm te geven."

VERKEERSVEILIGHEID Om de verkeersveiligheid rondom de scholen te verbeteren, is er een Kiss & Ride (een breng- en haalzone voor kinderen) ingetekend die alleen te bereiken is vanaf de Landtong. Ook komt het groen centraler in het gebied te liggen, zodat er een einde komt aan de huidige stenige uitstraling aan de zijde van Landtong en Kringloop. Dwars door het gebied komt een fiets- en voetpad voor langzaam verkeer vanaf Groenhof naar het fiets- en voetpad in de Bovenkerkerpolder.

De ontwerp-startnotitie Landtong ligt van 24 april tot en met 21 mei ter inzage. In deze periode is het mogelijk om een inspraakreactie in te dienen. De ontwerp-startnotitie is in te zien bij de balie Bouwen in het raadhuis en via www.amstelveen.nl/landtong. De gemeenteraad laat de reacties meewegen bij vaststelling van de startnotitie. Op 7 mei vindt een inloopavond plaats in wijkcentrum De Bolder aan Groenhof 140 van 19.00 uur tot 20.30 uur.