• Eigen foto

Colleges Amstelveen en Aalsmeer rollen niet vechtend over straat

AMSTELVEEN "De colleges van Aalsmeer en Amstelveen rollen niet vechtend over straat. Mogelijk is dat beeld ontstaan, maar dat is beslist niet zo. Ook het Aalsmeerse college stelt zich zakelijk op. En we overleggen bijna elke dag met Aalsmeer." Dat zei wethouder Frank Berkhout dinsdagavond in een raadscommissie over de vastgelopen samenwerking met de buurgemeente.

Volgens Berkhout is het voor het college bijna vanzelfsprekend dat er in de toekomst samenwerking blijft met Aalsmeer, zij het in een andere vorm. "We zijn buren, we trekken in de regio op veel verschillende dossiers samen op en dat blijven we in de toekomst doen. Daarom willen we tot een goede toekomstige samenwerking komen."

Is dit een uitnodiging, een opening, of het mes op de keel?Ruud Kootker (BBA) vroeg zich af "of er alles aan gedaan is om de situatie die zich nu voordoet te voorkomen." Het college heeft een aantal voorwaarden gesteld, waaraan uiterlijk op 31 maart 2020 moet zijn voldaan om te kunnen gaan werken aan nieuwe samenwerking. Lukt dat niet, dan stuurt het college alleen nog aan op totale ontvlechting van de samenwerking. "Het college gaat er als vanzelfsprekend van uit dat er een nieuwe vorm van samenwerking komt," aldus Kootker. "Maar wordt dat in Aalsmeer ook zo beleefd? Ik moet eerlijk zeggen dat toen ik de voorwaarden las, ik mij afvroeg hoe de ontvanger daarvan hierop zou reageren. Is dit een uitnodiging, een opening of het mes op de keel?" Volgens Berkhout blijkt uit een recente brief uit Aalsmeer dat dit laatste niet het geval is.

GroenLinks-fractieleider Martin Kortekaas meende dat het college eens in de spiegel zou moeten kijken en zich afvragen: "Waarom zijn we er niet uitgekomen met Aalsmeer? Zijn er lessen voor de toekomst? Hebben we dit niet erg technocratisch benaderd?" Hij toonde wel zich verheugd dat het college met Aalsmeer wil blijven samenwerken. "Maar doet het college er wel genoeg aan om Aalsmeer tot die samenwerking te verleiden?"

PIJNPUNT Op die laatste vraag antwoordde Berkhout: "Beleidsuitgangspunten van de beide gemeenten kunnen fundamenteel uit elkaar lopen en zodanig verschillen dat wij er ook als Amstelveen geen heil in zien om op dergelijke punten de samenwerking voort te zetten." Hij zei zich wel te kunnen voorstellen dat een samenwerking waarbij de Amstelveense aanpak leidend is, Aalsmeer het gevoel kan geven dat het niet genoeg sturingsmogelijkheden heeft. "Dat is een pijnpunt in de huidige samenwerking waar we aan tegemoet moeten komen. We voeren nu zaken voor beide gemeenten op een eenduidige manier uit, omdat dit het meest efficiënt leek. Als je daarin wilt schakelen, dan zul je afspraken moeten maken over verschillende dienstverleningsniveaus. Daar voorziet de huidige samenwerking niet in." Het college denkt dat dit beter werkt met een aanpak waarbij Aalsmeer meer opdrachtgever is dan partner.

De goede dingen moeten we bewaren en voortzettenEsther Veenboer (PvdA) wees erop dat er op het gebied van de uitvoering van de samenwerking veel wel goed gaat. "Die goede dingen moeten we bewaren en voortzetten." Ook Harmen van der Steenhoven (D66) constateerde dat de samenwerking op veel vlakken goed werkte. "Vooral bestuurlijk was er sprake van metaalmoeheid. Ik geloof oprecht dat er meer in de samenwerking met Aalsmeer had gezeten. En wat doen we als 31 maart niet lukt?" Volgens Berkhout moet die datum goed haalbaar zijn. Hij gaf wel toe dat het geschil over de ICT-kosten waaraan Aalsmeer niet wil meebetalen, een lastig gegeven is. Een van de Amstelveense voorwaarden is dat dit op 31 maart moet zijn opgelost. "Het geschil hoeft op zich geen belemmering te zijn voor toekomstige samenwerking," aldus Berkhout. "Maar ICT is wel onlosmakelijk verbonden met veel facetten van onze dienstverlening."

KOSTEN Wat de gemeenten een (gedeeltelijke) scheiding uiteindelijk gaat kosten is nog onduidelijk. "Dat is helemaal afhankelijk van hoe de nieuwe dienstverlening er uit gaat zien," aldus Berkhout. "Als we veel blijven samenwerken, dan hoeven de kosten niet zo hoog te zijn. Bij volledige ontvlechting zijn de kosten veel hoger. Maar het ziet er wel naar uit dat een aantal zaken teruggaat naar Aalsmeer." Er is een rapport opgesteld waarin verschillende scenario's zijn uitgewerkt inclusief kosten voor hoe verder met de samenwerking. Dat rapport moet op korte termijn beschikbaar komen.

René de Leeuw