• ANP Foto

Gemeenteraad Amstelveen sluit hogere OZB niet meer uit

AMSTELVEEN Het is officieel, de gemeenteraad sluit een verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB) in de komende jaren niet uit. Dat wil nog niet zeggen dat zo'n verhoging er daadwerkelijk komt, maar het college van B en W kan zo'n verhoging inzetten voor het financieren van investeringen waar Amstelveen de komende jaren voor staat.

Een motie van deze strekking is woensdagavond in de gemeenteraad ingediend op initiatief van de VVD, de partij die altijd de grootste tegenstander geweest is van OZB-verhoging. VVD-fractieleider Kees Noomen constateerde dat Amstelveen, ondanks veel investeringen, in staat gebleken is het laagste OZB-tarief in de regio te hebben en ver onder het landelijk gemiddelde te blijven. "Echter, soms word je ingehaald door de tijd," aldus Noomen. "De herverkaveling van gelden uit het gemeentefonds kan weleens minder gunstig voor ons uitpakken en dat betekent dat we moeten schakelen."

Noomen ziet meer bedreigingen: het wegvallen van 700.000 euro dividend uit Eneco-aandelen, het mogelijk wegvallen van 1,4 miljoen euro voordeel per jaar bij ontvlechting van de samenwerking met Aalsmeer, de lage stand van de reserves en een reeks investeringen waar nog geen geld voor is gevonden. In de VVD-motie wordt de verhoging van de OZB aangedragen als mogelijk instrument om meer geld te genereren, naast bezuinigen en financiële hervorming.

Martin Kortekaas (GroenLinks) constateerde in de motie nog veel mitsen en maren: "De VVD durft blijkbaar geen keuze te maken die misschien niet alle kiezers zal bevallen." Kortekaas wil al heel lang van wat hij noemt 'het kunstmatig laag houden van de belasting af': "Dat kunstmatig laag houden van de OZB maakt Amstelveen extra aantrekkelijk om een huis te kopen, maar dat heeft als effect dat de huizenprijzen vervolgens nog hoger worden, met alle ellende van dien." Kortekaas steunde de motie wel. De motie werd door de volledige raad aangenomen, minus de fractie van Burgerbelangen Amstelveen.