• Burgemeester Tjapko Poppens.

    René de Leeuw

Samenwerking Amstelveen en Aalsmeer staat op springen

AMSTELVEEN Aalsmeer wil niet langer op de huidige manier blijven samenwerken met Amstelveen. De buurgemeente wil een 'door Amstelveen eenzijdig opgelegde verhoging' van een bijdrage aan vooral de digitale hervorming van de gezamenlijke ambtelijke organisatie niet meer betalen.

Het verschil van inzicht betreft een bedrag van ruim 3 miljoen euro. Amstelveens burgemeester Tjapko Poppens deed hierover dinsdagavond een beknopte mededeling in een raadscommissie. "Een commissie van wijzen moet nu gaan bepalen hoe het verder moet met dit geschil. Aalsmeer vindt de huidige regeling en zoals het nu gaat niet goed genoeg meer. Daar kan het Amstelveense college zich in vinden, zij het niet op basis van dezelfde argumenten. Aalsmeer sluit verdere samenwerking met Amstelveen niet uit, maar dit moet dan een andere vorm krijgen. "

De komende tijd wordt gezocht naar een passende nieuwe vorm van duurzame samenwerking. Binnenkort worden de resultaten bekend van een al lopend onderzoek naar de knelpunten in de huidige samenwerking. "Aanbevelingen daaruit worden bij het zoeken naar een nieuwe vorm van samenwerking betrokken," aldus Poppens.

Maandag 23 september zou er een bijeenkomst zijn van de raden van beide gemeenten, maar daar heeft Aalsmeer nu geen behoefte aan. Het Amstelveense college wil nu die tijd benutten om de raad bij te praten over de stand van zaken en mogelijke oplossingen.

Over de bijdrage van Aalsmeer aan herstructurering van de gammele computersystemen van de gezamenlijke organisatie, is al langere tijd veel te doen. Pas recent stemde Aalsmeer ermee in voor het lopende jaar een extra bijdrage in de kosten te leveren. Daarover bestond in de Amstelveense politiek grote ergernis. Voor 2020 was de bijdrage tot dusver en die komt er nu dus niet. Daarmee ontstaat een gat in de Amstelveense begroting.

Aalsmeer en Amstelveen werken sinds 2013 samen, waarbij de ambtelijke apparaten van beide gemeenten één geheel zijn geworden. De beide gemeenten hebben er echter al vanaf het begin twijfels over of dit wel de juiste vorm van samenwerking is. Het Aalsmeerse college schrijft nu aan de collega's in Amstelveen: "Het moment is aangebroken dat de huidige situatie niet langer kan voortbestaan. Dit betekent dat Aalsmeer een serieuze verkenning gaat uitvoeren naar alternatieven." Aalsmeer wil de eigen zelfstandigheid verstevigen en vindt dat verdere verhoging van de financiële bijdrage niet aan Aalsmeerders is uit te leggen. De buurgemeente wil haar nu gezonde financiële positie niet in gevaar brengen.

Burgemeester Poppens benadrukte dat de dienstverlening door de beide gemeenten ondanks alle perikelen gewoon doorgaat.