• Er worden ook in Amstelveen regelmatig hennepplantages ontdekt.

    ANP Foto

Vragen VVD over aanpak ondermijnende criminaliteit

AMSTELVEEN VVD Amstelveen heeft B en W gevraagd of het college voldoende middelen heeft om ondermijnende criminaliteit in de gemeente te bestrijden. De partij stelt de vragen naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport: 'De Achterkant van Amsterdam' waarin het geld dat in drugshandel omgaat een belangrijke bron vormt voor ondermijnende criminaliteit in de hoofdstad.

De aanpak van ondermijning speelt een grote rol in het regionaal en lokaal veiligheidsbeleid, zo stelt de VVD. Volgens het Regionaal Veiligheidsplan 2019-2022 vinden veel vormen van ondermijning hun oorsprong in drugshandel en witwassen. Volgens het in Amsterdam verschenen rapport zijn vooral de enorme financiële stromen die met drugsproductie gepaard gaan problematisch. Ondermijning beperkt zich echter niet enkel tot drugshandel. Ook vindt er ondermijning plaats in bijvoorbeeld de vastgoedsector. Hierbij kan worden gedacht aan huisjesmelkerij, illegale hotels, ABC-constructies (schijnverkopen waarbij onroerend goed voor een steeds hoger bedrag wordt doorverkocht) en doorsluishuizen. ´Ondermijning is een veelkoppig monster dat moet worden bestreden,´ aldus de VVD.

Hoewel Amstelveen een van de meest veilige middelgrote gemeenten is van Nederland, ligt er volgens de partij ook een uitdaging op het vlak van ondermijnende criminaliteit. ´Zo heeft burgemeester Tjapko Popkens onlangs nog een winkelpand aan de Amsterdamseweg laten sluiten omdat er voorwerpen en stoffen zijn aangetroffen die gebruikt worden voor grootschalige hennepteelt. De aanpak van ondermijning vraagt een brede integrale aanpak, waarbij elke partner in dit proces handelt vanuit zijn eigen taken en verantwoordelijkheden. De gemeente signaleert en handelt, en de politie start het traject van opsporing en vervolging,´ aldus de VVD.

De gemeenteraadsfractie van de partij wil nu weten of het college genoeg middelen en instrumenten heeft om ondermijning te bestrijden. Ook wil de VVD fractie weten wat de aard en omvang is van ondermijnende criminaliteit in Amstelveen.