• PvdA-raadslid Arnout van den Bosch

    PvdA Amsteveen

PvdA: 30% woningen sociale huur op bedrijventerrein Legmeer

AMSTELVEEN De gemeenteraadsfractie van de PvdA zet in op realisatie van 30 procent sociale woningbouw in Legmeer bij ontwikkeling van woningbouw op bedrijventerrein Legmeer.

Op 5 februari was er een extra vergadering van de raadscommissie Ruimte, Wonen en Natuur waarin de plannen voor het bedrijventerrein werden besproken. Hoewel de ideeën nog pril zijn, heeft de PvdA direct het standpunt ingenomen dat Legmeer een gemengde woonwijk moet worden, met voldoende sociale huurwoningen.

In Amstelveen wonen met verschillende achtergronden, beroepen en inkomens door elkaar. De laatste jaren staat dat onder druk, vooral doordat de prijzen van huizen erg sterk zijn gestegen en er een groot gebrek is aan betaalbare huizen. Toch wil de PvdA vasthouden aan een gemengd Amstelveen, ook voor Legmeer. Dat betekent niet alleen middeldure en dure woningen bouwen, maar ook sociale huurwoningen. Een wijk waar Amstelveners een huis kunnen vinden en zich thuis kunnen voelen. "Amstelveen bestaat voor 30 procent uit sociale huurwoningen. Als je de nieuwe wijk een afspiegeling wil laten zijn van Amstelveen, dan hoort Legmeer ook 30 procent sociale huurwoningen te krijgen," aldus PvdA-raadslid Arnout van den Bosch.

Het grootste deel van Legmeer is echter in handen van private partijen, die winst zullen willen maken met de verkoop. De komende tijd moet onderzocht worden op welke manier de nieuwe woonwijk Legmeer financieel haalbaar gemaakt kan worden. Ontwikkeling van duurdere woningen lukt financieel altijd wel, maar juist sociale huurwoningen zijn vaak een stuk lastiger. De PvdA is in dat opzicht realistisch: graag sociale woningbouw, maar het moet wel verantwoord kunnen. Arnout van den Bosch: "Liever een haalbaar plan, dan allerlei grootse beloftes waar niets van terecht komt."

Zo ver is het echter nog niet. De gemeente gaat eerst aan de slag om de plannen uit te werken.