• Woningmarkt

    ANP Foto

PvdA Amstelveen: Speculanten van woningmarkt weren

AMSTELVEEN De Amstelveense coalitiepartij PvdA wil speculanten van de lokale woningmarkt weren. De partij reageert daarmee op berichten in de media dat in elders in het land grote aantallen huurwoningen door speculanten worden opgekocht. 'Daarbij neemt ook het aantal verhalen toe van particuliere huurwoningen waarvan de huurprijzen enorm stijgen en de dienstverlening door verhuurder achteruit gaat. Hoe dat zit in Amstelveen is niet duidelijk,' aldus de Partij van de Arbeid die hierover vragen heeft gesteld aan de wethouder.

Naast de huurwoningen in eigendom van woningcorporaties, zoals Eigen Haard, zijn er in Amstelveen ook veel huurwoningen in eigendom van particuliere partijen. 'Dat zijn zowel sociale huurwoningen als vrije sector huurwoningen. Ongeveer 10% van de woningen in Amstelveen is particuliere sociale huur en 16% is particuliere vrije sector huur. Al met al een groot deel van de woningen in Amstelveen,' aldus de PvdA.

De eigenaren van die huurwoningen zijn volgens de partij heel verschillend: van degelijke beleggers, die woningen voor pensioenfondsen beheren, tot huisjesmelkers en internationale speculanten. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch: "Door de snelle stijging van de huizenprijzen komen er steeds meer speculanten naar de woningmarkt met als enige doel om snel geld te verdienen. De PvdA vindt dat een slechte ontwikkeling. Huizen zijn niet bedoeld om rijk van te worden." De PvdA wil daarom weten wat de gemeente kan doen om speculanten buiten de deur te houden.

Juist bij huizen in het bezit van beleggers is het volgens de partij belangrijk om scherp in de gaten te houden of huurders krijgen waar ze recht op hebben. De PvdA vraagt daarom ook wat de wethouder kan doen om die huurders te beschermen. Door de krappe woningmarkt hebben veel huurders immers geen alternatief; ze kunnen niet zomaar verhuizen als ze ontevreden zijn over het onderhoud.

Arnout van den Bosch: "We moeten hard optreden tegen beleggers die de krapte op de woningmarkt misbruiken om er zelf beter van te worden. Ook mensen in een particuliere huurwoning hebben recht op fatsoenlijk onderhoud van hun huis."