• Pixabay.com

PvdA Amstelveen stelt vragen over dienstverlening Veilig Thuis

AMSTELVEEN De Amstelveense PvdA-fractie wil van het college weten hoe het gesteld is met de dienstverlening van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. De partij heeft hierover vragen aan B & W gesteld.

Aanleiding voor de vragen is een artikel uit dagblad Trouw, getiteld 'Hulp na huiselijk geweld stagneert'. In het stuk is te lezen dat uit cijfers van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis blijkt dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling in veel gevallen niet op tijd worden ingeschat en onderzocht. 

ONZEKERHEID Zo zou bij slechts zeven van de 26 regio's de norm worden gehaald om binnen 5 dagen een veiligheidsbeoordeling gereed te hebben. Ook slagen lang niet alle regio's er in om minstens 80 procent van de onderzoeken binnen 10 weken af te ronden. Met als gevolg onzekerheid voor gezinnen. 'Een situatie die met alle mogelijke middelen voorkomen moet worden', aldus de PvdA.

Ondanks dat het Landelijk Netwerk Veilig Thuis er op vertrouwt dat de cijfers over een halfjaar zullen zijn verbeterd, wil de PvdA graag van het college weten wat de stand van zaken in deze regio is. Voldoet Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland bijvoorbeeld wel aan de wettelijke norm? Daarnaast willen de sociaaldemocraten weten hoeveel mishandelde Amstelveense kinderen en ouderen momenteel wachten op een traject, hoeveel Amstelveense gezinnen wachten op hulp bij huiselijk geweld, hoe lang het gaat duren voor deze mensen worden geholpen en wat het college gaat doen om er voor te zorgen dat minder gezinnen in onzekerheid blijven.