• Roeland de Bruyn

PvdA: docenten voorrang geven voor woning

AMSTELVEEN De PvdA wil Amstelveen aantrekkelijk houden als woonplaats voor leraren en deze groep met voorrang in aanmerking laten komen voor betaalbare huurwoningen. PvdA-raadslid Arnout van den Bosch stelde er vragen over in een raadscommissie op 5 juni.

Zijn inspiratie zijn plannen in Amsterdam om een proef te houden met tijdelijke huisvesting voor beginnende leerkrachten. Tot een leeftijd van 27 jaar zouden ze in aanmerking moeten kunnen komen voor een huurwoning voor een periode van vijf jaar. Daarna zouden ze moeten doorstromen naar middeldure huurwoningen.

Wethouder Rob Ellermeijer (VVD) erkent dat het ook in Amstelveen lastig is voor beginnende leraren om een woning te vinden. Dat blijkt uit contacten met scholen die hierdoor moeilijker docenten kunnen werven. Om hoeveel leerkrachten het gaat, is niet helemaal duidelijk. Ellermeijer ziet het als een belangrijk aandachtspunt. Hij ziet wellicht mogelijkheden in het beschikbaar maken van leegstaande kantoren zoals ook voor studenten gebeurt. Ellermeijer wees er wel op dat als je één groep voorrang geeft, dit ten koste gaat van andere groepen die ook moeilijk woonruimte kunnen vinden. Ook voor onder meer verpleegkundigen en politieagenten is het lastig om woonruimte te vinden in Amstelveen.