• PvdA-kandidaat Arnout van den Bosch

    PvdA Amstelveen

PvdA: 'Gratis sport voor kinderen tot en met 12 jaar

AMSTELVEEN PvdA Amstelveen wil er samen met Sportbedrijf Amstelveen en verenigingen, voor gaan zorgen dat elk kind (van 4 tot en met 12 jaar) gratis kan sporten. De partij wil verder met scholen in gesprek om vakdocenten lichamelijke opvoeding voor de klas te krijgen

Gezien de huidige gegevens zal hier structureel een bedrag van 1 miljoen euro op jaarbasis mee gemoeid zijn. In Amstelveen ziet de PvdA de mogelijkheid om die keuze te maken zodat sport, zorg, welzijn gezamenlijk 'een goede start van eerlijke toekomst mogelijk maken'.

Volgens PvdA Amstelveen is een forse investering in de sportende jeugd nodig en bovendien zijn geld dubbel en dwars waard. "Sport is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. We zien een trend dat de Nederlandse jongeren steeds zwaarder worden, ook Amstelveen. Daarnaast zijn verenigingen, net als scholen, de plek om vroeg en op een laagdrempelige manier te signaleren of een kind of gezin een ondersteuningsbehoefte heeft. Juist bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: sportverenigingen staan voor iedereen open. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie en vormen ze een bindende factor in de samenleving," aldus Arnout van den Bosch (nummer 3 op de kandidatenlijst van de PvdA.

De partij wil zo zorg en sport samenbrengen. "Nog veel belangrijker vinden we dat ieder kind een eerlijke en gelijkwaardige start krijgt in Amstelveen. Net als onderwijs zien we sport als een basisvoorziening. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden."

De PvdA wil graag fors investeren in de sport bij verenigingen en op scholen. "De PvdA heeft veel waardering voor de vrijwilligers bij de sportclubs. We zien tegelijk dat er behoefte is aan het vervullen van belangrijke publieke functies zoals ondersteuning van sport. We gaan daarom clubs met door de overheid opgeleide en betaalde professionals ondersteunen. Dat is goed voor de clubs en goed voor de werkgelegenheid," aldus Van den Bosch.