• De oppositie in de gemeenteraad wil een scherper Amstelveens Schiphol-standpunt.

    René de Leeuw

Raad Amstelveen verdeeld over standpunt Schiphol

AMSTELVEEN De oppositie in de gemeenteraad van Amstelveen is niet tevreden over het Schiphol 'position paper', zoals voorgesteld door het college van B en W. Het lukte gisteravond in de raadsvergadering echter niet een meerderheid te krijgen voor aanpassingen in het Amstelveense Schiphol-standpunt.

"Het is een mooi eerste concept om op verder te bouwen, maar het kan best wat scherper," aldus Lennart de Looze (GroenLinks) in de raad op 12 juni. Om het Amstelveense Schiphol-standpunt 'naar een hoger niveau' te krijgen, wilde hij maar liefst vijftien aanpassingen. In aanvullend raadsoverleg zou daarover aan consensus gewerkt moeten worden, zodat een aangepast position paper in oktober aan de raad kon worden voorgelegd.

Tot die vijftien punten behoren: geen enkele groei tot de overlast van Schiphol is teruggedrongen, niet wachten op het RIVM-onderzoek maar zelf aan de slag gaan met luchtvervuiling en ultrafijnstof, het niet benoemen dat door Lelystad Airport de overlast van Schiphol vermindert, pleiten voor BTW, accijnzen, vliegtaks en CO2-heffing, en Amstelveners laten meepraten. Sommige suggesties klonken al eerder, maar de oppositie vond dat er weinig mee was gedaan.

HERKENNEN Ruud Kootker (BBA) meende dat het stuk zodanig kon worden dat het over de partijstandpunten heen zou gaan: "Een document waar wij ons allemaal in herkennen." Patrick Adriaans (SP) wil graag dat Schiphol zich minder richt op overstappers. Bert de Pijper (ChristenUnie) had twijfels over de inzet van het college op een luchthaven in zee: "Hoe reëel is dat? De minister heeft aangegeven dat dit zonder tunnel minstens 40 miljard euro kost. Wie gaat dat betalen? Rutte?" Hij wilde ook geen steun voor Lelystad. Sandra van Engelen (CDA) noemde Schiphol 'een rupsje nooit genoeg'. Volgens Michel Becker (AVA) echter zijn er de komende tijd in de Schiphol-discussie nog genoeg mogelijkheden om bij te sturen.

Paul Feenstra (VVD) vond: "De kernboodschap 'genoeg is genoeg' is duidelijk." Edwin van der Waal (D66) meende dat met het position paper een duidelijk signaal wordt afgegeven. Wel pleitte hij voor het houden van stadsgesprekken.

AFSPRAKEN Wethouder Schipholzaken Herbert Raat zag wel iets in stadsgesprekken, maar niet in de vele suggesties van GroenLinks. "Het college volgt veelal de afspraken met andere gemeenten rond Schiphol waarmee wij samen optrekken. Het is belangrijk dat dit in stand blijft. Het risico is dat als wij een eigen positie innemen, we onszelf buiten de discussie plaatsen." Raat voelde er ook niets voor zelf aan de slag te gaan met fijnstof. "Het is een illusie te denken dat wij dat zelf kunnen." Verder hield Raat vast aan Lelystad: "Met andere gemeenten is afgesproken dat Lelystad snel open moet. Ook als we ons hiervan distantiëren, plaatsen wij ons buiten de orde."

Het aanpassingsvoorstel van GroenLinks haalde geen meerderheid. Een PvdA-amendement dat pleit voor meer internationale treinen, haalde het wel. Het position paper werd aangenomen door een meerderheid in de raad (PvdA, CDA, AVA, CU, VVD en D66).

René de Leeuw