• Kees Noomen (VVD) wil alleen over OZB-verhoging praten mits dat voor inwoners wordt gecompenseerd.

    René de Leeuw

Raad knaagt aan OZB-dogma

AMSTELVEEN Amstelveen staat voor grote uitgaven en de reserves dalen. Sommige partijen willen de Onroerende Zaak Belasting (OZB) verhogen. De VVD is mordicus tegen.

Een probleem met de OZB is dat onroerend goed in Amstelveen snel in waarde stijgt en het Rijk meent dat dit de gemeente ruimte geeft de OZB te verhogen. Het college weigert dat, wat leidt tot kortingen van inmiddels enkele miljoenen uit het Gemeentefonds.

VVD-fractieleider Kees Noomen sprak zich in de raad desondanks scherp uit tegen OZB-verhoging: "Zelfs als die ieder jaar met de inflatie omhooggaat en je inkomen niet, dan kachel je er op achteruit." Hij wil eventueel wel verhogen om aan de strafkorting te ontkomen, maar dan moeten inwoners daarvoor langs andere wegen worden gecompenseerd. Hij vroeg het college daar berekeningen van te maken.

Volgens Pier Rienks (CDA) komt de korting neer op 20 euro per jaar per woning. "Dat is een bijzonder kleine verhoging. Hoe wil de VVD rechtvaardigen dat we door niet verhogen van de OZB straks bijvoorbeeld geen zwembad hebben?" Noomen wil desnoods projecten faseren.

MEEBETALEN Martin Kortekaas (GroenLinks) noemde de OZB in Amstelveen bijzonder laag: "De VVD laat geld dat ze bij de woningeigenaren moet halen, door iedereen meebetalen, inclusief wie geen woning heeft. Ik vind dat zeer onrechtvaardig."

Ook Patrick Adriaans (SP) vroeg zich af of Amstelveen wel moet vasthouden aan het dogma de OZB nooit te verhogen. "Hypotheeklasten staan meestal voor jaren vast en dus ook maandbedragen. Huren stijgen met de inflatie en soms meer. Bij 10 procent OZB-verhoging betaalt de eigenaar van een woning van 8 ton 5 euro per maand extra. Zo'n verhoging zou voor sociale huurwoningen aan de lage kant zijn."

Ook Esther Veenboer (PvdA) vindt het zonde dat Amstelveen nu onnodig geld uit het Gemeentefonds niet krijgt. "Hoewel we op dit moment nog niet direct een noodzaak zien, hebben wij geen principiële bezwaren tegen verhogen van de OZB."

Harmen van der Steenhoven (D66) wil eerst kijken wat er bespaard kan worden op samenwerking met andere gemeenten alvorens lasten te verhogen. Wethouder financiën Herbert Raat beloofde na de zomer te komen met een notitie over de OZB, hoe het werkt met het Gemeentefonds en wat verhoging betekent. Volgens Raat is het grootste risico niet gebrek aan geld, maar een tekort aan mensen en kennis.