• ANP

Raad steunt schoorvoetend bouwplannen Zonnestein

AMSTELVEEN De gemeenteraad is schoorvoetend akkoord gegaan met de plannen voor de bouw van negen villa's op de nu open terreinen aan Zonnestein 64 en 66. De meeste raadsleden zien er liever goedkopere woningen komen, maar willen niet morrelen aan het resultaat dat door middel van maximale participatie van omwonenden tot stand is gekomen.

De gemeente wilde hier ooit hoogbouw, maar omwonenden slaagden erin dat met juridische actie te blokkeren. Uiteindelijk gaf de de gemeente omwonenden en een projectontwikkelaar de vrije hand. Het resultaat is een plan voor negen dure villa's.

Patrick Adriaans (SP) vond het een lastig dilemma. "Moeten we hier toch goedkopere woningen bouwen of de participatie belonen?" Hij koos voor de goedkopere woningen en pleitte voor terugkeer naar de tekentafel. OCA en GroenLinks sloten zich daarbij aan. Bij het CDA sloeg de balans de andere kant op. "Wij hadden graag middeldure woningen gezien," zei fractieleider Pier Rienks. "Maar terug naar de tekentafel gaat ons te ver. We zouden slechte verliezers zijn als we het plan nu afwijzen." Dat gold ook voor CU, D66, BBA, PvdA en AVA. Alleen de VVD was positief over de uitkomst. "We hebben gekozen voor deze aanpak, daarom begrijp ik de bezwaren nu niet," zei VVD-raadslid Paul Feen- stra. "Het project is kleinschalig en er blijft groen behouden."

Het voorstel werd met 26 stemmen voor en 10 tegen aangenomen. Voor- en tegenstemmers waren het er over eens dat bij volgende projecten vooraf voorwaarden gesteld moeten worden.

Petiet terug in raad

AMSTELVEEN Peter Bot keert niet terug in de gemeenteraad. Eerder moest de BBA-wethouder onverwachts zijn functie om gezondheidsredenen neerleggen. Formeel maakte hij daarna nog wel deel uit van de gemeenteraad, maar daar komt nu ook een eind aan. Zijn plaats in de fractie wordt ingenomen door Ewa Petiet. Zij zat de afgelopen vier jaar ook voor BBA in de raad.