• AVA-raadslid Jacqueline Höcker probeerde vergeefs het onderwerp van de agenda te krijgen.

    René de Leeuw

Raad toch akkoord met kunstwerk op rotonde Keizer Karelplein

AMSTELVEEN De oppositie heeft vergeefs stormgelopen tegen een collegevoorstel om de Zandvoortse kunstenaar Margot Berkman een kunstwerk te laten maken voor de aan te leggen rotonde op het Keizer Karelplein. Ondanks twijfel over de procedure was de hele coalitie voor.

Iedereen is voor de rotonde en een kunstwerk en omwonenden zijn gelukkig dat hun idee om iets moois te doen met de rotonde is overgenomen en dat de kunstenaar zich bij het maken van het beeld door hen laat inspireren. Blijft over de procedure voor het kiezen van de kunstenaar. De oppositie trok fel ten strijde tegen hoe dat is gebeurd. Bewoners zijn niet bij die keuze niet betrokken, de criteria zouden onduidelijk zijn en Amstelveense kunstenaars hadden een kans moeten krijgen.

NIET RIJP Aan het begin van de raadsvergadering op 27 maart deed Jacqueline Höcker (AVA) een poging het onderwerp van de agenda te krijgen, omdat het nog niet rijp zou zijn voor besluitvorming. De raad zou niet goed geïnformeerd zijn. "Bovendien maken wij ons ernstig zorgen over het nakomen van de regels over inkoop en aanbesteding," aldus Höcker. Volgens de regels geldt dat voor 'leveringen' en 'diensten' boven 70.000 euro moet worden aanbesteed en voor 'werken' boven 150.000 euro. Het kunstwerk kost 75.000 euro, maar bij kunst gaat het veelal om een combinatie van werken, diensten en/of leveringen. Het ordevoorstel van Höcker haalde met 14 stemmen geen meerderheid.

Stieneke Kruijer (GroenLinks) diende een motie in, waarin zij vroeg om evenwichtige inspraak en het altijd laten meedingen door Amstelveense kunstenaars. "De wethouder heeft nu op eigen houtje een keuze gemaakt zonder duidelijke criteria," aldus Kruijer. "Omwonenden mogen nu wel meedenken over het kunstwerk, maar niet over de keuze van de kunstenaar." Volgens Marga van Herteryck (BBA) gaat het hier niet alleen om omwonenden, maar om alle inwoners: "Het plein is immers een markant punt in de stad." En aanbesteding of niet, Amstelveense kunstenaars hadden benaderd moeten worden. "Die voelen zich nu gepasseerd en weggezet." Hun belangengroep VAK heeft zich inderdaad 'verbaasd' en 'teleurgesteld' getoond. 'Bert de Pijper (ChristenUnie) vreest dat kunstenaars naar de rechter kunnen stappen als de aanbestedingsregels niet zijn gevolgd.

Volgens Kees Noomen (VVD) zitten er in het college stevige bestuurders die elke dag beslissen over leveranciers en opdrachten. Hij verweet de oppositie een rituele politieke dans die zijn weerga niet kent. "Maar er is participatie geweest met bewoners en daar gaat het om." De andere coalitiepartijen D66 en PvdA waren niet gelukkig met de procedure, maar voor hen telt uiteindelijk het resultaat. Wethouder Ellermeijer somde een reeks criteria op die geleid hebben tot de keuze voor Berkman: "Ervaring met kunst in de openbare ruimte, bewezen deskundigheid, een plek met specifieke eisen en het betrekken van bewoners bij het maken van het werk." Hij benadrukte dat er geen aanbestedingsgrenzen zijn overschreden.

René de Leeuw