• ANP/Lex van Lieshout

Raad van State buigt zich over sluitingstijd McDonald's

AMSTELVEEN De kans is niet gering dat de vestiging van McDonald's aan de Zijdelweg het voorlopig moet doen met een sluitingstijd om 24.00 uur 's avonds. De Amsterdamse rechtbank stelde die sluitingstijd eerder al vast na klachten van omwonenden over overlast. Het lijkt er op dat de Raad van State dat oordeel gaat bevestigen. Zo bleek donderdag tijdens een zitting bij de Raad in Den Haag.

De voorzitter van de Raad suggereerde dat met zijn vraag wat de gemeenteraad zal doen als de Raad van State inderdaad de sluitingstijd om 24.00 uur ondersteunt. In dat geval komt de bal weer bij het college van Amstelveen te liggen. Die moet de gemeenteraad dan voorstellen om een zogeheten verklaring van geen bedenkingen aan te nemen om een nieuwe omgevingsvergunning met een latere sluitingstijd dichterbij te brengen. Volgens woordvoersters van de gemeente valt niet te voorspellen of de gemeenteraad dan met steun komt. Dat is namelijk een politieke keuze.

Het college en de exploitant van McDonald's probeerden bij de Raad de eerder verleende vergunning overeind te krijgen die door de rechtbank onderuit was gehaald. De rechtbank vond de vergunning niet duidelijk genoeg. Daarin wordt namelijk gesproken van 's nachts gesloten. En de vraag is wanneer het nacht is?

"Als het donker wordt?", vroeg een van de rechters van de Raad. "In dat geval moet McDonald's in de winter al om zes uur 's avonds dicht." Maar de woordvoersters van de gemeente stelden dat de sluitingstijden niet expliciet in de omgevingsvergunning worden geregeld. In de ook vereiste exploitatievergunning wordt verwezen naar de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staan de openings- en sluitingstijden van de horeca in Amstelveen.

Voor de McDonald's aan de Zijdelweg zou dit doordeweeks een sluiting om twee uur 's nachts en in het weekend om drie uur 's nachts betekenen. Het was volgens de woordvoersters altijd de bedoeling van het college om ook voor deze vestiging aan te sluiten bij de tijden die in de APV staan.

In de omgevingsvergunning was wel vermeld dat McDonald's 's nachts gesloten moet zijn, maar dat was slechts bedoeld om aan te geven dat het restaurant niet 24 uur per dag geopend mag zijn. De rechters van de Raad wezen de gemeente op de zogeheten startnotitie waarin voorwaarden werden gesteld voor de opening van de McDonalds. In die notitie staat 's nachts gesloten. Het is gangbaar dat dit betekent gesloten tussen 24.00 uur en 7.00 uur. De omwonenden mochten daar ook van uit gaan.

Vogens de woordvoerder van de omwonenden is in het geluidsonderzoek dat werd uitgevoerd voor de verlening van de vergunning ook uitgegaan van een sluitingstijd om 24.00 uur 's avonds. En in de aanvraag voor de exploitatievergunning is ook die sluitingstijd genoemd.

De woordvoerder stelt ook dat er sinds het oordeel van de rechtbank eindelijk weer geslapen kan worden in de omgeving van de parkeerplaats van McDonald's. Die parkeerplaats was uitgegroeid tot een hangplek.

De advocaat van de exploitant vindt echter dat de rechtbank teveel op de stoel van het gemeentebestuur is gaan zitten met het zelf vaststellen van een sluitingstijd. De rechter is zijn bevoegdheid te buiten gegaan, betoogde hij.

De Raad van State doet over zes weken uitspraak.