• Vooral raadslid Cheimaa Aouni van GroenLinks gaat de verduurzaming niet snel genoeg.

    René de Leeuw

Raad wil actie voor groenere stad: 'verduurzamen graag sneller'

AMSTELVEEN De gemeenteraad ziet graag dat het tempo van verduurzaming in Amstelveen omhoog gaat. Het college wil wel, maar wil ook zorgvuldig te werk gaan.

Dat bleek tijdens een raadscommissievergadering over de nieuwste collegenota over verduurzaming. Cheimaa Aouni (GroenLinks) mist daarin lef en ambitie. "Het is tijd voor concrete actie. De gemeente wil het eigen vastgoed in 2030 energieneutraal hebben. Daarvoor is meer nodig dan energielabel A. Gebouwen gaan 50 jaar mee, met na 25 jaar een renovatie. We hadden dus in 2005 al moeten beginnen. We zijn veel en veel te laat." GroenLinks wil ook sneller aanpassing van scholen en aanleg van groene speeltuinen. "Ons grootste zorgpunt is dat veel inwoners staan voor de vraag hoe ze hun ketel moeten vervangen. Ik kan niet blijven zeggen dat we de energietransitie beginnen met maar één wijk. Terwijl we zo'n goede financiële positie hebben."

AFSPRAKEN Ook Arnout van den Bosch (PvdA) meent dat het tempo omhoog moet. Hij wil afspraken met woningcorporaties en desnoods de portemonnee trekken om die te ondersteunen. Ook meent hij dat Amstelveen moet bijdragen aan parken met zonnepanelen, mits die ruimtelijk goed zijn in te passen. "We kunnen dit niet aan alleen Flevoland en Drente overlaten." Wat het verkeer betreft wil de PvdA niet alleen meer laadpalen, maar ook minder autogebruik. "Amsterdam zet daar flinke stappen in. Dat is inspirerend, maar ook bedreigend voor ons als het verkeer straks bij de gemeentegrens niet verder kan." Van den Bosch ziet wel wat in milieuzones waar oude diesels en vieze brommers niet meer mogen komen.

Dick Aanen (CDA) maakt uit stadsgesprekken op dat inwoners meestal niet cynisch zijn over de energietransitie: "Integendeel. Velen willen ermee aan de slag. Het CDA verwacht veel van initiatieven van onderaf. Op straatniveau en bij appartementsgebouwen. Daarvoor zijn gangmakers nodig, buren die de handschoen oppakken om samen zonnepanelen te installeren en groepen burgers die coöperaties beginnen."

Stephanie Schilder (D66) vroeg om aandacht voor minderbedeelden. "Subsidies voor zonnepanelen komen vaak ten goede aan woningbezitters, niet aan bewoners van sociale huurwoningen. Maar ook die moeten we meekrijgen bij de energietransitie." Jet Smit (VVD) is huiverig te investeren in nog niet bewezen technieken: "Er is weinig reden om voor de troepen uit te lopen."

VOORDEEL Wethouder Floor Gordon sprak tegen dat het college zit te wachten. "We zijn aan de slag gegaan met veel soorten maatregelen en richten ons al op het laaghangende fruit: investeringen die geen pijn doen en altijd voordeel opleveren. Isoleren, zonnepanelen plaatsen, soms heel kleine dingen als een regeling voor geveltuintjes. Ik begrijp GroenLinks wel, maar we moeten maatregelen goed kunnen uitleggen. We kunnen niet sneller, ook al wil ik dat ontzettend graag. Sommige gemeenten hebben een goede bron voor alternatieve warmte om van het gas af te kunnen. Bij ons komt stadsverwarming van ver, uit de centrale in Diemen en de aanleg van leidingen kost tijd en geld. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat we er straks klaar voor zijn."

René de Leeuw