• D66-fractieleider Harmen van der Steenhoven diende een motie in om samenwerking met andere gemeenten te onderzoeken.

    René de Leeuw

Raad wil onderzoek naar samenwerking met andere gemeenten

AMSTELVEEN De gemeenteraad heeft door middel van een motie het college opdracht gegeven onderzoek uit te voeren naar mogelijkheden voor toekomstige samenwerking met andere gemeenten.

D66 nam het initiatief voor deze motie, die door alle partijen, behalve GroenLinks en de SP, werd ondersteund. "Samenwerking kan de bestuurlijke slagkracht en het welzijn van de inwoners vergroten," aldus D66-fractieleider Harmen van der Steenhoven. "Wat ik graag wil is een open en transparant debat in de raad, niet alleen bij ons, maar ook in de omliggende gemeenten. Maar dat dan wel op basis van feiten omtrent de maatschappelijke en economische meerwaarde van samenwerking."

DRAAGVLAK In het door D66 bepleite onderzoek moet gekeken worden naar financiële consequenties en naar het draagvlak onder de bevolking. Van der Steenhoven ziet het onderzoek liefst opgezet samen met het gemeentebestuur en de raad van Aalsmeer. Daar werkt Amstelveen al ambtelijk mee samen, al vindt Van der Steenhoven een opmerking van burgemeester Bas Eenhoorn dat die samenwerking 'metaalmoeheid' vertoont, 'verontrustend'.

Eenhoorn heeft zelf de indruk gekregen dat na aanvankelijke ergernis over de wijze waarop hij de bevindingen van zijn eigen onderzoek naar regionale samenwerking kenbaar heeft gemaakt als een steen in de vijver, het belang van meer samenwerking bij buurgemeenten toch wel wordt ingezien: "Ik verwacht dat andere raden in de buurt een onderzoek als door D66 voorgesteld graag ondersteunen."

GroenLinks-leider Martin Kortekaas bleef de notitie van Eenhoorn over een fusiegemeente Amstelland 'een misstap' vinden. Wat hem betreft zijn nu eerst de inwoners van de betrokken gemeenten aan zet om zich uit te spreken over hun toekomst.

BOUWEN Amstelveen heeft behoefte aan het verkrijgen van een zwaardere stem in discussies over regionale aangelegenheden ten opzichte van grotere gemeenten als Amsterdam, Haarlemmermeer en Haarlem. Daarvoor lijkt een minimum van 100.000 inwoners noodzakelijk. "Als dat niet lukt samen met andere gemeenten, dan doen we het gewoon lekker zelf," aldus Van der Steenhoven. Daarom diende hij nog een motie in, genaamd 'Bouwen, bouwen, bouwen', om het inwonertal op te krikken. In de motie vraagt hij om een inventarisatie van welke gronden in Amstelveen voor woningbouw beschikbaar zijn of beschikbaar gemaakt kunnen worden door daarover te gaan praten met grondeigenaren. "Desnoods koopt de gemeente zelf grond op," zei Van der Steenhoven. Hij wil midden volgend jaar een 'vlekkenplan' met een overzicht van gebieden die tot 2030 benut kunnen worden voor woningbouw en welke typen woningen per gebied het meest geschikt zijn. Wethouder Floor Gordon onderschreef de noodzaak om te bouwen en zei al in gesprek te zijn met ontwikkelaars en beleggers. In december moeten de eerste resultaten komen.

SOCIAAL Welke woningen er verder ook komen, daar moeten ook zeker sociale woningen bij zijn. GroenLinks en SP dienden een motie in om de sociale woningvoorraad op 30 procent te houden. In de motie wordt gepleit voor 'sociale grondprijzen', zodat corporaties ook echt de kans krijgen om sociale woningen te bouwen. Andere partijen steunden de motie echter niet. Wethouder Rob Ellermeijer wilde zich niet committeren aan 30 procent. Hij rekende voor dat de sociale voorraad in Amstelveen momenteel zelfs 32 procent bedraagt. "En het is al zo dat als er sociale woningen worden verkocht, er nieuwe voor in de plaats komen."

René de Leeuw