• ´t Jagershuis.

    Naomi Heidinga

Rechter fluit Rijksdienst terug: Jagershuis weer monument

AMSTELVEEN  De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft ten onrechte de status van 't Jagershuis aan de Amstelzijde als rijksmonument geschrapt. Aldus luidt het oordeel van de Rechtbank Amsterdam in een beroepsprocedure aangespannen door onder meer de Vereniging Historisch Amstelveen.Daarmee wordt 't Jagershuis weer monument en kan het niet zomaar worden gesloopt. Eigenaar Aemstel Monuments BV, wilde aanvankelijk het pand vervangen door luxe villa's. De gemeente was daar niet blij mee en sprak de eigenaar ook aan op de verwaarloosde staat van het vroegere restaurant. "Omdat dit alles gedoe gaf en we dat niet willen, zijn we om tafel gaan zitten," zegt wethouder Herbert Raat. "Daar is in het voorjaar uitgekomen dat bij het maken van plannen het Rijksbeschermd Dorpsgezicht van dit deel aan de Amstelzijde gerespecteerd wordt." Daarnaast kwam ook herstel van de hotel/horecafunctie weer in beeld, maar voordat er concrete plannen werden gemaakt, zou de uitkomst van de beroepsprocedure worden afgewacht.

VERBOUWING 't Jagershuis is monument sinds een uitgebreide verbouwing in de jaren '60. Echter, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (onderdeel van het Ministerie van OC&W), voerde het in december 2016 van de monumentenlijst af, omdat het niet genoeg monumentale waarde meer zou hebben. Daartegen ging de Vereniging Historisch Amstelveen samen met Beschermers Amstelland en het Buurtcomité Amstelzijde en Amsteldijk Zuid in beroep bij de minister. Toen die de bezwaren ongegrond verklaarde, stapten de bezwaarmakers naar de rechter, die eind vorige week uitspraak deed.

De rechter verklaarde Beschermers Amstelland en het buurtcomité onvoldoende belanghebbend, maar vond de bezwaren van de Vereniging Historisch Amstelveen wél gegrond. De rechter ziet geen reden om 't Jagershuis als monument te schrappen, omdat er sinds het in 1970 monument werd, niets wezenlijks aan is veranderd. Volgens de eigenaar was er bij de verbouwing destijds nauwelijks iets van het oorspronkelijke gebouw overgebleven, maar wat de rechter betreft blijft de monumentstatus van kracht.


KLIP EN KLAAR Wethouder Raat is nooit echt voorstander geweest van sloop. "De uitspraak van de rechter is nu klip en klaar. Het gaat hier om een gebouw met een grote historie. Het bestond al lang voordat Amstelveen 'Amstelveen' ging heten. Het staat op een historische plek. Veel Amstelveners en mensen in de regio hebben er herinneringen aan."

De uitspraak maakt sloop een stuk ingewikkelder. De gemeente moet een sloopvergunning afgeven en in geval van woningbouw de bestemming veranderen van horeca in wonen, terwijl zij liefst het bestaande pand in stand houdt en zich nu door de rechter gesteund weet. Tegen de uitspraak is nog wel beroep mogelijk.

Raadslid Jacqueline Solleveld (Burgerbelangen Amstelveen) noemt de uitspraak 'een overwinning voor iedereen die strijdt voor het behoud van historisch Amstelveen'. BBA had er met D66 bij het college op aangedrongen alles in het werk te stellen om het pand te behouden..

René de Leeuw