• Pixabay

Reconstructie van deel Zwartepad over klein jaar klaar

AMSTELVEEN De gemeente gaat een toekomstbestendige damwand aanbrengen langs het Kazernepad tussen de Noorddammerlaan en de Zetterij , in de volksmond bekend als Zwartepad. Ook wordt het fietspad verbreed, zodat fietsers in de toekomst ook dit deel van de hoofdfietsroute veilig en comfortabel kunnen gebruiken. Het aanleggen van een kwalitatief goed fietspad vergt wel enige tijd en afstemming met externe partijen. Dit betekent dat de werkzaamheden aan het Zwartepad naar verwachting eind dit jaar kunnen starten en het fietspad begin 2020 geopend kan worden.

Naar aanleiding van scheurvorming in het asfalt heeft de gemeente afgelopen december de aangrenzende houten damwand waar het fietspad op steunt grondig geïnspecteerd. Deze bleek in slechtere staat dan voorzien. Daarop is besloten om vanaf 13 december dit deel voor onbepaalde tijd af te sluiten om de veiligheid van fietsers te waarborgen. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Vierlingsbeeklaan. Dit is de veiligste omleidingsroute.

In de afgelopen maanden is gezocht naar een oplossing. Verschillende mogelijkheden zijn hierbij bekeken. Gekozen is voor een duurzame oplossing en geen tijdelijke. Dit betekent het plaatsen van een toekomstbestendige damwand en verbreding van het fietspad. Door dit te combineren, hoeft het fietspad maar één keer afgesloten te worden.

De keuze voor verbreding vraagt volgens de gemeente om zorgvuldig onderzoek en afstemming met meerdere externe partijen. Zo is het mogelijk noodzakelijk om de naastgelegen watergang te verplaatsen en kabels en leidingen te verleggen. Het doorrekenen van een constructie voor een damwand met bijbehorende vergunningenprocedure vraagt ook tijd.

De verwachting is dat gezien alle stappen die moeten worden doorlopen (onderzoek, vergunningen, aanbesteding en dergelijke) eind dit jaar gestart kan worden met de werkzaamheden. Het fietspad kan dan in het eerste kwartaal van 2020 weer open.