• De staat van het pad ter hoogte van de ingang van het Bloesempark is volgens het CDA ontoelaatbaar.

    CDA Amstelveen

Amstelveen met Amsterdam in gesprek over staat paden in bos

AMSTELVEEN Burgemeester en Wethouders van Amstelveen zijn met Amsterdam in gesprek over de toekomst van het Amsterdamse bos. De huidige slechte staat van diverse wegen en paden maakt daar zeker een belangrijke onderdeel van uit. Dat meldt het college van B en W op vragen van D66. Het Amsterdamse Bos is in beheer bij de gemeente Amsterdam.

D66 riep het college op om actie te ondernemen, zodat paden voor wandelaar, hardlopers en fietsers beter onderhouden worden. Het gaat volgens de partij vooral om paden in het Amsterdamse Bos. Diverse paden in het bos verkeren in slechte staat en daar moet wat D66 betreft snel onderhoud gepleegd worden.

Eerder stelde het CDA al vragen aan het college over het slechte onderhoud van de fietspaden in het Amsterdamse Bos. Vooral de situatie ter hoogte van de ingang van het Bloesempark is volgens het CDA ontoelaatbaar.Het smalle pad is over een lengte van zo'n 150 meter aan beide zijden weggezakt, waardoor alleen nog een berijdbaar middengedeelte overblijft van nog geen meter breed. Dat leidt volgens de partij tot gevaarlijke situaties als wandelaars of fietsers elkaar willen passeren.

D66 kaartte de slechte staat van de paden deze week opnieuw aan, omdat de partij het belangrijk vindt dat Amstelveners op een veilige manier kunnen sporten in de buitenruimte. 'Aangezien de openbare ruimte een andere status heeft dan een specifieke sportaccommodatie, beseffen we heel goed dat de staat hiervan voor het sporten een 'upgrade' kan gebruiken,'' stelt het college in een reactie..

Op dit moment vindt een onderzoek plaats naar de meest gebruikte routes van de individuele sporters in de openbare ruimte. Binnenkort worden individuele sporters gevraagd naar hun ervaringen (en knelpunten). Dit onderzoek wordt naar verwachting eind oktober afgerond. Eerder zijn in dit kader al gesprekken gevoerd met sportorganisaties die voor sportevenementen gebruik maken van de openbare ruimte om hun ervaringen en knelpunten in beeld te brengen. 'Op basis van de uitkomsten van het lopende onderzoek hopen we in kaart te krijgen welke delen van de openbare ruimte veel worden gebruikt om te sporten en waar deze verbetering behoeven,' aldus B en W.