• Rijnland

Rijnland tevreden met eerste resultaten Amstelveense Poel

AMSTELVEEN De proef met het verbeteren van de waterkwaliteit in de Amstelveense Poel verloopt naar wens. Volgens hoogheemraadschap Rijnland is het fosfaatgehalte in het water van de Hoornsloot, die naar de Amstelveense Poel stroomt, afgenomen. 

Op 1 april is het hoogheemraadschap van Rijnland een proef gestart om de waterkwaliteit in de Amstelveense Poel te verbeteren. De eerste resultaten zien er volgens het hoogheemraadschap goed uit. Het fosfaatgehalte in het water van de Hoornsloot, die naar de Amstelveense Poel stroomt, is afgenomen.

ALGENGROEI Vanuit de Nieuwe Meer stroomt, via de Hoornsloot, water met veel fosfaat in de Amstelveense Poel. Dat zorgt voor algengroei en troebel water in de plas. Om de waterkwaliteit te verbeteren, voegt een tijdelijke installatie bij de inlaat van het gemaal van de Buitendijksche Buitenveldertschepolder ijzerchloride gedoseerd toe aan het water in de Hoornsloot. 

Het fosfaat bindt zich aan ijzerchloride en zakt naar de bodem. Daardoor stroomt er minder fosfaatrijk water de Amstelveense Poel in.

Eind april, begin mei heeft de inlaat van het gemaal een paar dagen open gestaan en is ijzerchloride aan het inlaatwater toegevoegd. Vervolgens zijn gedurende 3 dagen op het traject vanaf de inlaat naar de Amstelveense Poel een paar watermonsters genomen. En die zien er goed uit, zo weet Rijnland. 'We mogen voorzichtig positief zijn', zo laat het hoogheemraadschap weten.

'We zien een behoorlijke afname van het fosfaatgehalte in de Hoornsloot vanaf de inlaat tot aan de loopbrug naar de Koenenkade (een afstand van zo'n 500 meter, red.). Het water wordt door de dosering van het ijzerchloride wat zuurder en het chloridegehalte stijgt, maar binnen acceptabele marges.'

De proef duurt nog tot eind oktober. 'Dan kunnen we, afhankelijk van de resultaten, tot een definitieve conclusie komen of defosfateren tot een significante waterkwaliteitsverbetering van de Amstelveense Poel kan leiden.'