• Gemeente Amstelveen

Ruim 350 reacties op locatieplan ondergrondse containers restafval

AMSTELVEEN Circa 355 Amstelveners hebben gereageerd op het locatieplan voor de ondergrondense containers voor restafval. Circa 300 mensen willen een andere container toegewezen krijgen en 55 inwoners hebben een zienswijze ingediend op de beoogde locaties van ondergrondse containers.

Bijna 40.000 huishoudens hebben in september bericht ontvangen over Anders Inzamelen in Amstelveen. Op de inloopavonden waar een toelichting op de plannen werd gegeven, kwamen circa 100 inwoners af. In de loop van 2018 start de gemeente gefaseerd met het ophalen van restafval in ondergrondse containers. Huishoudens krijgen een tweetal passen om restafval te kunnen storten in een toegewezen ondergrondse container.

Tot 1 november konden Amstelveners een zienswijze indienen op zowel de locaties van de nieuwe ondergrondse containers voor restafval als op de aan hen toegewezen containers.

,,We bekijken per ingediende zienswijze wat er mogelijk is. Een andere ondergrondse container is zo toegewezen. Bijvoorbeeld omdat een andere container meer in de loop ligt. Bij de Oostermeerweg en een deel van de Noorddammerweg bleek de door ons voorgestelde oplossing niet handig te zijn. Daarom komen we binnenkort met een ander voorstel. Namelijk dat de bewoners een extra (mini)container krijgen,'' aldus wethouder Peter Bot (Afvalbeheer).

Naast formele zienswijzen op de toegewezen locaties kreeg de gemeente een aantal vragen. Bijvoorbeeld over de afvalpas. Peter Bot: ,,,Ieder huishouden krijgt twee afvalpassen, één pas met de afmeting van een bankpas en één pasje van het formaat van een bonuskaart, voor aan de sleutelbos. Ik benadruk graag dat de hoeveelheid restafval dat een inwoner wegbrengt niet door ons wordt geregistreerd. Daarnaast is een aantal keer de vraag gesteld hoe we omgaan met inwoners die echt geen mogelijkheid zien om zelf hun restafval weg te brengen en geen (buren)hulp kunnen vinden. In overleg met hen bieden we te zijner tijd een oplossing op maat. Dat doen we op het moment dat we in een wijk Anders Inzamelen gaan invoeren en zo'n hulpvraag krijgen. Invoering kan namelijk nog wel even duren en de thuissituatie kan in de tussentijd veranderen. Ik zie voordelen aan Anders Inzamelen. Zo kan het restafval in de loop van 2018 dagelijks worden weggebracht. Bewoners in de hoogbouw kunnen elke dag hun plastic, blik en drinkpakken (PMD) storten en laagbouw bewoners krijgen een PMD container aan huis. Zijn we van de inzameling in plastic zakken aan de lantarenpalen en aan ondergrondse containers af zodat we ook zwerfafval kunnen verminderen."

De gemeente gaat naar verwachting voor het eind van dit jaar de 200 ondergrondse bestaande containers voor glas en papier renoveren. In december start de gemeente met het plaatsen van zo'n 200 nieuwe ondergrondse containers. Eerst zal het college van B en W een besluit nemen over het gewijzigde locatieplan naar aanleiding van zienswijzen. De verwachting is dat de nieuwe containers in april 2018 geplaatst zijn waarna het Anders Inzamelen gefaseerd per wijk wordt ingevoerd. De planning is dat in november alle containers in gebruik zijn.

Op amstelveen.nl/anders_inzamelen staan de meest gestelde vragen en antwoorden. In de Afvalwijzer app, die te downloaden is in de Appstore of in Google Playstore, vinden inwoners de huidige ondergrondse glas-, papier- en textielcontainers. Restafvalcontainers worden later toegevoegd.