• Paul van Roermund, Ilika Polderman en Victor Frequin namen het initiatief voor de motie.

    Initiatiefnemers

Ruim twee ton voor duurzame sportaccommodaties

AMSTELVEEN Het Amstelveense college van B en W stelt voor 220.000 euro uit te trekken voor het verduurzamen van sportaccommodaties. Dat gebeurt nadat de raad in februari een motie had aangenomen van VVD, D66 en GroenLinks om sportverenigingen daarbij te helpen.

Sportwethouder Rob Ellermeijer heeft voor het uitvoeren van de motie aansluiting gezocht bij de landelijke regeling 'Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties' waarbij sportverenigingen subsidie kunnen vragen voor 15 procent van hun investeringen in duurzaamheid plus compensatie van de btw. Om het verenigingen makkelijk te maken ook een beroep te doen op de gemeentelijke subsidiepot, worden voor deze regeling dezelfde criteria gehanteerd als het Rijk doet. De gemeente zorgt ook voor een loket met expertise op het gebied van verduurzaming en het maken van plannen daarvoor. Na een jaar komt er een evaluatie.

Het college wijst er wel op dat de hoogte van de subsidie voor sportclubs hoog is vergeleken met andere regelingen en het energieverbruik bij de clubs laag, waardoor andere doelgroepen misschien na het aannemen van het voorstel ook 'meer willen'. De gemeentebegroting voor 2019 moet hiervoor worden aangepast. 200.000 euro is subsidie, 20.000 euro bedoeld voor het organiseren en uitvoeren.

Op woensdag 8 mei beslist de gemeenteraad definitief over het voorstel.