• Op een interactief scherm is te zien hoe de situatie er bij Kronenburg en Zonnestein uit zal komen te zien.

    Naomi Heidinga

Sneltram 51 stopt per 3 maart; vervangend vervoer per bus

AMSTELVEEN Een militaire operatie. Zo noemt aannemer Vital de aanleg van de Amstelveenlijn. Tot en met medio 2020 moet enorm veel werk worden verzet. Vanaf 3 maart stopt tram 51 met rijden, daarvoor in de plaats komen de bussen 55 en 551. Tram 5 blijft wel rijden.

Maanden geleden is met de voorbereidende werkzaamheden gestart. Bomen zijn gerooid en er zijn tijdelijke rijstroken aangelegd. Automobilisten kunnen zich op dit moment even Max Verstappen wanen: de Beneluxbaan is veranderd in een bochtig parcours. De halte Kronenbrug is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats is een halte bij Biesbosch gemaakt.

Tot zover de huidige situatie. Bewoners van Amstelveen Noord konden zich donderdag 10 januari laten bijpraten over wat er nog komen gaat. Over de gehele lengte van het traject worden rails, wissels, bovenleidingen vervangen en er wordt onderhoud gepleegd. Bij Kronenburg, Zonnestein en Sportlaan worden ongelijkvloerse kruisingen gemaakt, om de doorstroming te verbeteren en de verkeersveiligheid te vergroten.

Voor de drie ongelijkvloerse kruisingen zijn betonnen bakken nodig, waarin de tramhalte wordt aangelegd en aan beide zijden een verdiepte rijstrook. Op maaiveldniveau komt een rotonde, met een rijstrook voor afslaand verkeer, fiets- en voetpaden. De kruisingen bij Zonnestein en Kronenburg zijn hetzelfde; bij Sportlaan worden twee rijstroken per zijde aangelegd.

Om het onderhoud en de aanleg van de ondergrondse kruisingen mogelijk te maken, stopt tram 51 met rijden. Tram 5 blijft, maar deze wordt er vier weekenden en de hele zomervakantie uitgehaald. Het gaat om de weekenden: 9 tot 11 maart, 13 tot 15 en 20 tot 23 april; en 15 tot 17 juni. Deze weekenden wordt na het einde van de dienstregeling op vrijdag gestart met de werkzaamheden. Er wordt dan non-stop doorgewerkt tot maandagochtend 5 uur. In 52 uur moeten dan zoveel mogelijk palen de grond in worden geschroefd, die onderdeel zijn van de fundering voor de verdiepte haltes. Ook in de zomer wordt zes weken lang gewerkt, van 7 tot 23 uur.

HINDER Met de werkzaamheden is vanzelfsprekend hinder gemoeid. Te denken valt aan bouwverkeer, geluidsoverlast, licht, vuil en stof. Al doet de aannemer zijn best om de hinder zoveel mogelijk te voorkomen. In plaats van palen te heien worden deze in de grond geschroefd. Het aanbrengen van de damwanden zorgt voor meer herrie en wordt daarom overdag gedaan. Vital verwacht dat het qua vuil en stof mee zal vallen. Omdat ook in de wintermaanden gewerkt wordt, kunnen omwonenden wel last hebben van het licht op de bouwplaats. Volgens de aannemer is de kans op schade bij naastgelegen woningen door de werkzaamheden gering.

BUS In de zomer rijdt bus 45 in plaats van tram 5. Bus 55 vervangt tram 51 en rijdt van de Sacharovlaan via het Amstelland Ziekenhuis naar Amsterdam Zuid. Mensen in het Keizer Karelpark en Bovenkerk kunnen het best gebruik maken van bestaande buslijnen van Connexxion. De frequentie van bussen naar Amsterdam Zuid wordt opgevoerd om extra reizigers te kunnen vervoeren. Het zuiden van Westwijk wordt bediend met pendelbus 551, die tussen de eindhalte van lijn 51 en het ziekenhuis gaat rijden.