• Woongebouwen moeten onder de boomtoppen blijven, zoals de flat links. Verder omhoog gaat alleen nog in de vorm van torens.

    René de Leeuw

SP gaat meldpunt openen voor vragen over woningmarkt

AMSTELVEEN SP Amstelveen is het niet eens met de stelling van het college van B en W dat er voldoende sociale huurwoningen in Amstelveen zijn. De partij heeft vragen aan het college gesteld om meer inzicht te krijgen in wat er aan gegevens bekend is over deze woningvoorraad. Ook wil de partij weten wat het college gaat doen om te zorgen dat iedere Amstelvener een passende woning heeft. Daarnaast opent de SP Amstelveen binnenkort een meldpunt voor Amstelveners die problemen met de woningmarkt ondervinden in het algemeen en jongeren die noodgedwongen thuis blijven wonen in het bijzonder.

Het college stelde eerder in antwoord op raadsvragen van Actief voor Amstelveen (AVA) dat de voorraad sociale huurwoningen ruim op orde is. Volgens B en W telt Amstelveen op dit moment ruim 15.000 sociale huurwoningen. Dat is ruim een derde van alle woningen in Amstelveen.

Volgens de SP wordt er echter veel gegoocheld met cijfers om maar toe te rekenen naar het punt dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. ´Maar de waarheid achter de cijfers is minder mooi. Jarenlange wachtlijsten, gezinnen in veel te kleine woningen, ouderen die wel kleiner willen wonen maar dan meer gaan betalen en nog veel meer problemen.

Volgens SP-raadsid Patrick Adriaans heeft het college in zijn beantwoording op de vragen van AVA woningen van DUWO en Woonzorg Nederland alsmede particuliere verhuurders allemaal meegeteld als behorend tot de sociale woningvoorraad. ¨Maar dit zijn vaak woningen die een aparte bestemming hebben of die zonder dat de gemeente er iets aan kan doen geliberaliseerd kunnen worden. Daarom hebben wij vervolgvragen gesteld.¨

De SP komt via de hulpdienst vaak bij mensen uit die in een gemankeerde woonsituatie zitten. Zowel mensen die in een te dure woning zitten en daarmee financieel in problemen komen, als gezinnen die te klein wonen en graag naar een ruimere woning willen. Adriaans: "Ik kan het voorbeeld geven van een alleenstaande moeder die met 3 jonge kinderen in een 2-kamer appartement woont. Dat is een slechte zaak, kinderen en moeder hebben geen mogelijkheid tot privacy en doordat ze continu op elkaars lip zitten is er de nodige spanning. Voor de ontwikkeling van de kinderen is dit echt kwalijk!"

Volgens Adriaans lost het simpelweg turven van sociale huurwoningen en het vergelijken van inkomens de problemen niet op. ¨Er is in iedere sector behoefte aan eengezinswoningen en appartementen, door de sociale huursector op slot te zetten en de rest aan de markt over te laten creëren we de ellende zelf. Gericht sociale huurwoningen bouwen lost het probleem niet volledig op, maar helpt zeer zeker wel," aldus Adriaans