• Cor Mulder

Spoortracé van Museumtramlijn wordt mogelijk monument

AMSTELVEEN Het spoortracé van het museumtrammetje (tussen het Haarlemmermeer-station in Amsterdam en Bovenkerk) is ingezonden in het Meldpunt Monumenten als potentieel gemeentelijk monument. Ook bij de gemeente Amsterdam is, door een andere inzender, een verzoek gedaan om het Amsterdamse deel van het spoortracé aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Omdat het spoortracé één geheel vormt, en samen een verhaal vertelt, zijn de gemeenten Amstelveen en Amsterdam gestart met een gezamenlijk onderzoek naar de mogelijke monumentwaarde van het tracé van de museumtramlijn.

Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam stelt momenteel een waardestelling op. Zowel de Amstelveense Erfgoedcommissie als het bestuur van de Vereniging Historisch Amstelveen hebben geadviseerd het spoortracé aan te wijzen als monument. Alle Amstelveense spoorwegwachterswoningen en stationnetjes aan het tracé genieten reeds een monumentale bescherming.

¨Als het tot een monument benoemd kan worden dat is dat een geweldige steun in de rug. Zeker voor al die Amstelveners en Amsterdammers die aan de slag zijn om de historische trams te behouden,¨ aldus wethouder Herbert Raat (Monumenten) in een reactie.