• Vrijwel alle besturen van Amstelveense sportclubs zijn er actief mee bezig.

    Katja Kuper

Sportclubs nog lang niet rookvrij

AMSTELVEEN Ruim 800 sportclubs in Nederland zijn het al en bijna elke zichzelf respecterende sportclub in Nederland is ermee bezig: geheel rookvrij worden. Ook in Amstelveen. Twee clubs zijn geheel rookvrij, de meeste andere zijn 'op weg naar een rookvrije generatie'. Het handhaven van de afspraken blijkt lastig.

Een rondgang langs de Amstelveense velden leert dat het rookvrij-beleid actueel is, mede onder invloed van de maatschappelijke beweging 'op weg naar een rookvrije generatie', initiatief van Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Vrijwel alle besturen van de sportclubs zijn er actief mee bezig. De meeste clubs hanteren een flexibel beleid: roken mag bijvoorbeeld niet als er junioren spelen of alleen op een specifieke plek. Hockeyclub Amsterdam en Tennisclub Amsterdam zijn als enige ondervraagde clubs geheel rookvrij. Dit betekent dat nergens op het terrein gerookt mag worden en dat de rokers zijn veroordeeld tot buiten de hekken. Hier gaat uiteraard een belangrijk signaal vanuit, vooral richting de jeugd.

Sport en roken hebben dan ook niets met elkaar te maken, roken en sportende kinderen al helemaal niet. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat als je opgroeit in een omgeving waar wordt gerookt, je er zelf ook sneller mee begint. En meer dan 50% van de mensen die roken, overlijdt aan de gevolgen ervan. Als kind -zeker als puber- overzie je die gevolgen slecht.

AMBITIE GEMEENTE In het coalitieakkoord 2018-2022 van de gemeente Amstelveen staat de expliciete ambitie om van Amstelveen een rookvrije gemeente te maken. De omgeving van het raadhuis is bijvoorbeeld sinds eind 2018 rookvrij. De gemeente is gestart met een campagne om Amstelveen steeds rookvrijer te krijgen, om te beginnen de speelplekken voor kinderen.

SITUATIE TENNISCLUBS Tennisvereniging De Kegel laat weten per 1 september 2019 als Nationaal Tennis Centrum de Kegel rookvrij te worden. De Viiegende Hollander (DVH) en ALTC Startbaan zijn er ook mee bezig, maar hebben nog geen knopen doorgehakt. Het park van ALTC Aemstelburgh is 'op weg naar een rookvrije generatie': er hangen bordjes van de rookvrije generatie en er is een miniplekje gereserveerd voor de verstokte rokers. Met 400 jeugdleden heeft Aemstelburgh de grootste jeugdafdeling van Nederland en is er dan ook actief mee bezig. TC Amsterdam in het Amsterdamse Bos is dus als enige tennislcub geheel rookvrij.

MEESTE SPORTCLUBS NIET ROOKVRIJ Hockeyclub AMVJ is rookvrij op de dagen dat er jeugd speelt: doordeweeks en op zaterdag. Hetzelfde geldt voor Hurley: de vereniging schrijft 'geheel rookvrij te zijn op zaterdagen en tijdens jeugdtrainingen'. Pinoké is ermee bezig maar geeft aan 'niet geheel rookvrij' te zijn. Amsterdam is al sinds juni 2018 volledig rookvrij en is genomineerd voor een 'rookvrij award' van rookvrijegeneratie.nl. Bij Myra wordt langs het veld niet gerookt, een min of meer informele afspraak. Er is een rookruimte aan de zijkant van het clubhuis (buiten), dus de club is niet geheel rookvrij. Voetbalclub Martinus is al bijna een jaar 'op weg naar een rookvrije generatie', maar ook daar hebben ze moeite met rokende vrijwilligers en het handhaven van de afspraken. Roda heeft nog niet gereageerd, op de site wordt niets gemeld over een eventueel rookbeleid. Heemraad probeert het terrein in elk geval voor 12.00 uur rookvrij te houden, maar rept ook over rokende vrijwilligers.

BOA'S Het lijkt een kwestie van tijd dat bij iedereen de knop om gaat. Zoals het niet-roken in restaurants inmiddels geheel vanzelfsprekend is, zo zal in de toekomst iedere sporter buiten de hekken zijn rookwaar doven. Wanneer dat is, zal afhangen van sterke bestuurders en - wellicht - wetgeving. Zoals een van de betrokkenen het formuleerde: "We hopen op BOA's die komen handhaven".