• Musicalconcert van OVA in de inmiddels afgebrande Urbanuskerk.

    Archief BDU/Naomi Heidinga

Steun voor lokale amateurgezelschappen

AMSTELVEEN Amstelveen stelt volgend jaar ruim 46.000 euro aan subsidie beschikbaar voor lokale orkesten, koren en toneelgroepen. Met de financiële steun wil de gemeente een breed cultureel aanbod mogelijk maken. Met de subsidie kunnen de vaste amateurkunstorganisaties bijvoorbeeld de zaalhuur of het inhuren van een orkest voor een grote uitvoering bekostigen. "Wij vinden het belangrijk dat naast grote instellingen zoals het Cobra Museum en het Jan van der Togt Museum ook de kleinere amateurkunstorganisaties in Amstelveen kunnen blijven voortbestaan,", zegt wethouder Herbert Raat (Cultuur). "Veel Amstelveners bezoeken de optredens van deze organisaties of zijn zelf actief in de amateurkunst. Daar dragen wij graag financieel aan bij."

Na de brand in de Urbanuskerk heeft zij verschillende organisaties geholpen met het financieren van alternatieve locaties om in op te treden, ook als deze buiten Amstelveen lagen. "Normaal gesproken dragen we alleen bij aan optredens die binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden," licht wethouder Raat toe. "Maar dit was een uitzonderlijke situatie. De verwoestende brand was op zich al verschrikkelijk genoeg en daar moeten dit soort kleine organisaties niet ook nog eens financieel de dupe van worden."

Een tiental organisaties ontvangt volgend jaar opnieuw subsidie van de gemeente. Zo ontvangt het Pauluskoor 9.800 euro en de Christelijke Oratoriumvereniging Amstelveen 9.425 euro. Musicalvereniging OVA krijgt 5.600 euro subsidie en accordeonvereniging de Concertina's 4.282 euro.

Andere amateurkunst-organisaties die subsidie van de gemeente krijgen zijn: Slagwerkgroep Bovenkerk, het Amstelveens Symfonie Orkest, Toneelvereniging Bovenkerk, Toneelvereniging De Schakel , vrouwenkoor Kwintessens en het Harmonie Orkest Amstelveen. De gemeente wil met de subsidiëring laten zien dat zijn de amateurkunst een warm hart toedraagt.

Het is voor organisaties ook mogelijk om eenmalig een aanvraag voor subsidie te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een aanvraag voor financiële ondersteuning voor een bijzondere evenementen in het kader van een lustrumjaar.

Omdat Amstelveen amateurkunst belangrijk vindt, heeft de gemeente zich dit jaar ook aangesloten bij het landelijke IkToon. Hierbij krijgen amateurkunstenaars de kans om te laten zien wat ze kunnen op verschillende podia. Zo traden musicalvereniging OVA en het Amstelveens Symfonieorkest eind mei op tijdens de amateurkunstmarkt op het Dorpsplein.