• Het voorlopige ontwerp van het appartementengebouw dat aan de Startbaan moet verrijzen.

    Maarsengroep

Steun voor plan Startbaan; SP en GL niet tevreden

AMSTELVEEN SP en GroenLinks zijn enige fracties in de gemeenteaad niet akkoord gegaan met het het plan voor een nieuw woningcomplex aan de Startbaan 8. De SP wil meer sociale huurwoningen, GroenLinks meer woningen in de categorie tussen 720 en 900 euro per maand.

Patrick Adriaans (SP) waardeert het dat er na de inspraak wijzigingen in het plan zijn doorgevoerd, maar vindt een 25 procent woningen in de laag-middeldure sector weinig. "Daar is veel vraag naar, maar er is ook veel vraag naar laagmiddelduur. Binnen het beleid van het college is er te weinig aandacht voor de krapte in de sociale huursector. Daarom steunt de SP het voorstel niet."

Lennart de Looze (GroenLinks) herinnerde aan de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar: "Dat leek een hoopvolle periode voor mensen die zoeken naar een betaalbare woning. Alle partijen kwamen met de boodschap dat het tijd was voor betaalbare woningen. Het college leek beloftes te gaan waarmaken door de nadruk te leggen op laag-middeldure huurwoningen. Vervolgens zagen we één voor één de woningbouwprojecten voorbijkomen. Zonnestein 66, negen villa's, Biesbosch 276 voornamelijk dure appartementen en nu dus Startbaan 8, waar 75 procent duurder is dan laag-middelduur. Na een jaar lijkt alle hoop voor de betreffende woningzoekenden vervlogen."

De ChristenUnie steunde het plan wel, maar ziet ook graag een groter aandeel van laag-middeldure woningen. CU-raadslid Bert de Pijper nam vooral coalitiepartij PvdA op de korrel. "Waarom heeft de PvdA niet concreet de wethouder gevraagd terug te gaan naar de projectontwikkelaar om het aantal laag-middeldure woningen te verhogen?"

Arnout van den Bosch (PvdA) zag geen reden de wethouder voor overleg op pad te sturen en sprak van 'een uitstekend voorstel', dat past in een trend naar meer laag-middeldure woningen. De andere coalitiepartijen, VVD en D66, en ook BBA, waren lovend over het plan. Ruud Kootker (BBA) pleitte voor realiteitszin. "De suggestie dat je het huisvestingsprobleem voor iedereen op korte termijn kunt oplossen, is irreëel."

Wethouder Gordon zei dat het niet mogelijk is alle reeds lopende plannen bij te sturen. "We kijken of we nog kunnen optimaliseren, maar dat zal in de marge zijn."