• Wethouders Herbert Raat en Floor Gordon op bezoek bij bewonersgroep Stadsdorp Elsrijk.

    Gemeente Amstelveen

Steun voor plannen openluchttheater Elsrijk

AMSTELVEEN[ De wethouders Floor Gordon (Ruimtelijke Ordening) en Herbert Raat (Cultuur) staan positief tegenover plannen van bewonersgroep Stadsdorp Elsrijk voor uitbreiding van de faciliteiten van Openluchttheater Elsrijk. Het gaat onder meer om overkapping van het theaterpodium en uitbreiding van de horeca-voorzieningen.

Sinds kort wordt de blokhut bij het openluchttheater een keer per maand omgedoopt tot 'buurtbistro Elsrijk'. Hier kunnen zestien buurtbewoners tegen een kleine vergoeding aanschuiven voor een avondmaaltijd om elkaar beter te leren kennen. De wethouders zijn blij met dit soort initiatieven die de sociale cohesie in Amstelveen bevorderen. . "We willen graag helpen met de ambities die er zijn, maar moeten hierbij wel rekening houden met eventuele geluidsoverlast die uitbreiding met zich mee kan brengen. Wij gaan de bewonersgroep helpen bij het aanvragen van de juiste vergunningen. Zo'n voorziening willen we graag behouden voor de wijk, aldus wethouder Raat."

Het openluchttheater vlakbij de Kruiskerk dateert van na WOII en werd druk bezocht tot in de jaren zeventig. Met de komst van een cultureel centrum in het Stadshart werd dit steeds minder en werd het theater op een gegeven moment niet meer gebruikt. In 2015 zijn het podium, de coulissen, de toegangspoorten en de zaal door de gemeente Amstelveen en vrijwilligers van Stadsdorp Elsrijk opgeknapt en weer in gebruik genomen.

"Dat het theater nu weer in gebruik is, is een voorbeeld van een goede samenwerking tussen inwoners en de gemeente", zegt wethouder Gordon. "Wij hebben Openluchttheater Elsrijk opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan voor Amstelveen Noord-West dat iedere tien jaar wordt herzien en nu ter inzage ligt. De bewonersgroep heeft nu aangegeven graag kleinschalige horeca te willen exploiteren. Daarvoor is een wijziging in het bestemmingsplan nodig. We denken graag mee om te kijken wat mogelijk is."