• Google Streetview

Streep door plannen voor uitbreiding Uilenstede

AMSTELVEEN Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft voorlopig een streep gehaald door plannen van de gemeente om studentencampus Uilenstede in de naastgelegen kantorenwijk Kronenburg uit te breiden. De gemeente kreeg tot verbazing van B en W een afwijzende beschikking van de Inspecteur Leefomgeving en Transport vanwege de ligging van Kronenburg onder de aanvliegroute naar Schiphol.

Het college ziet voldoende aanknopingspunten om in bezwaar te gaan. De gemeente wil Kronenburg transformeren naar een gemengde woon-werkwijk, met nadruk op studentenhuisvesting met een tijdelijk verblijfskarakter. ´Juist dit type huisvesting kan ons inziens de last door geluidhinder van luchtverkeer goed dragen.´ Dat stelt het college van B en W in een brief aan de gemeenteraad.

´Met het oog daarop hebben wij nauwgezet met diverse partners in de regio, met steun van onder andere Amsterdam en de provincie, gewerkt aan een plan met 2500 studenteneenheden. Hiervoor hebben wij in september 2017 bij het Rijk een verklaring van geen bezwaar aangevraagd. Die was goed voorbereid in afstemming met diverse departementen en kon naar onze verwachting dan ook rekenen op instemming. Tot onze verbazing ontvingen wij eind vorige week, namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat een afwijzende beschikking. Dit, terwijl wij nog meenden in overleg te zijn.´

Het college stelt in de tussentijd alles in het werk om de transformatie van Kronenburg terug op de agenda van het kabinet te brengen. Er is inmiddels een afspraak gemaakt met de minister dat bestuurlijk overleg volgt. ´Daarbij betrekken we tevens welke ruimte het per 1 januari 2018 gewijzigde Luchthavenindelingbesluit ons biedt om de transformatie in het gebied alsnog tot stand te brengen.´