• De SWAB heeft een kieswijzer gemaakt over Schiphol.

    René de Leeuw

SWAB-kieswijzer over standpunten partijen over Schiphol

AMSTELVEEN De SWAB (Schiphol Werkgroep Amstelveen Buitenveldert) heeft een kieswijzer gemaakt voor wie bij de raadsverkiezingen op 21 maart veel belang hecht aan de standpunten van de plaatselijke politieke partijen over Schiphol.

De SWAB heeft een aantal stellingen gemaakt over verschillende onderdelen van de Schipholdiscussie en de partijen gevraagd om hun reacties daarop. Van die reacties is de kieswijzer gemaakt. Deze is op internet te raadplegen via www.stichtingSWAB.nl.

GROEI Uit de kieswijzer blijkt dat vrijwel alle partijen Schiphol voorlopig niet verder willen laten groeien dan 500.000 vluchten per jaar. D66 verbindt verdere groei aan strenge voorwaarden. De VVD wil dat de gemeente alles doet om de groei voorlopig tot 500.000 vluchten te beperken, maar niet voor een te lange periode, niet tot 2030. De SP vindt het telkens oprekken van afspraken uit den boze.

Vrijwel unaniem willen de partijen dat de luchtvaart met zijn kerosineverbruik een evenredige bijdrage levert aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen. De ChristenUnie spreekt van een energietransitie voor vliegtuigen en D66 wil vergroening van de luchtvaart. GroenLinks en SP willen stevige maatregelen in Nederlands verband. Diverse partijen willen een kerosinebelasting, maar de VVD verbindt daar wel de voorwaarde aan dat dit internationaal wordt geregeld.

Wat betreft de problematiek van het ultrafijn stof willen sommige partijen eerst het lopende onderzoek van het RIVM afwachten. De SP wil uit voorzorg de uitstoot niet laten toenemen. CDA en D66 willen voorrang voor schone vliegtuigen. CU, D66 en GroenLinks willen normering voor ultrafijn stof. De VVD wil het probleem internationaal regelen.

VEILIGHEID Alle partijen onderschrijven de noodzaak van het handhaven van de veiligheid voor omwonenden van Schiphol. Maar niet alle partijen willen dezelfde strenge normen zoals die gelden voor bijvoorbeeld de chemie. D66 meent dat bedrijfsactiviteiten als chemie niet vergelijkbaar zijn met Schiphol. De PvdA wijst erop dat luchtvaart een van de veiligste, zo niet de veiligste vorm van transport is: "Natuurlijk moeten we altijd borgen dat het wonen in de omgeving van een luchthaven niet tot onveilige situaties leidt." Voor GroenLinks staat veiligheid voorop. Zij wil samenwerking met andere gemeenten om op dit punt efficiënter druk uit te kunnen oefenen op Schiphol.

De meningen voor een alternatieve locatie voor Schiphol zijn verdeeld. De VVD ziet alternatieve plekken voor een luchthaven als 'wensdenken', mede gezien de nauwe verwevenheid tussen Schiphol en regio. GroenLinks wil minder vluchten op Schiphol, maar als dit niet lukt een andere plek zoeken. CDA en PvdA geven in eerste instantie de voorkeur aan aanvulling op andere luchthavens, zoals Lelystad. D66 wil onderzoek naar mogelijke uitbreidingslocaties, zoals een luchthaven in de Noordzee.

AFSPRAKEN De partijen willen unaniem minder inzet van de Buitenveldertbaan. Zij menen dat de beoogde beperking van het gebruik van deze baan onvoldoende is gerealiseerd. Zij willen dat afspraken worden nagekomen en normering.