• Langs de Amsterdamseweg is rond de jaarwisseling al betaald parkeren ingevoerd.

    René de Leeuw

Uitbreiding van betaald parkeren in Randwijck

AMSTELVEEN De gemeente wil het betaald parkeren met vergunning in Randwijck verder uitbreiden. Er zijn drie plekken aangewezen waar dit moet gaan gebeuren.


Rond de laatste jaarwisseling vond ook al een uitbreiding plaats van het gebied met betaald parkeren in Randwijck: langs het noordelijke deel van de Amsterdamseweg, de Keizer Karelweg ten noorden van Laan Walcheren en de Bos- en Vaartflat. De gemeente voerde toen tevens nieuw beleid in voor betaald parkeren. Als de parkeerdruk erg hoog is, 85 procent of meer, dan kan de gemeente vlot betaald parkeren invoeren, maar wel na het consulteren van bewoners en ondernemers.
In het het nieuwe voorstel gaat het om invoering van betaald parkeren in de volgende gebieden:
- Tiengemeten, een deel van de Vlielandstraat, Schiermonnikoogstraat, Rottumerstraat, Amelandstraat en Terschellingstraat.
- Hoeksewaard, Margaretha van Borsselenlaan en een deel van de Rentmeesterslaan.
- Henegouwselaan, Voornsehoek en Flakkeestraat.
De bedoeling is dat het betaald parkeren daar in september-oktober 2018 ingaat. Het gaat gelden op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Parkeren kan maximaal twee uur tegen een tarief van 1,05 euro per uur.

GEEN OVERLAST De gemeente heeft vastgesteld dat ook in de Graaf Florislaan, Jan van Avesneslaan en Gijsbrecht van Amstellaan de parkeerdruk hoger is dan 85 procent. Uit overleg is gebleken dat de bewoners hier niet voelen voor betaald parkeren. Slechts 26 procent van de bewoners is er voorstander van. De meesten ervaren op dit moment geen overlast, ze zien betaald parkeren als een dure lastenverhoging en ze vinden het lastig bij het ontvangen van visite. De gemeente gaat daarom voor deze straten niet over tot betaald parkeren met vergunningen. Voor de overige straten in Randwijck zonder betaald parkeren ligt de parkeerdruk onder de 85 procent. De gemeente heeft wel contact gezocht met de bewoners, maar er is geen meerderheid die voelt voor betaald parkeren

VOORWAARDE Burgemeester en Wethouders stellen als voorwaarde voor het uitbreiden van betaald parkeren in Randwijck dat de betrokken afdeling van de gemeente wordt versterkt. De bezetting is nu te krap om een kwalitatief goede dienstverlening te waarborgen. Het college wil meer formatieplaatsen en voelt niet door het inhuren van capaciteit. Dat laatste is veelal duurder en niet 'toekomstgericht'. De uitbreiding was toch al nodig vanwege de toenemende werkdruk.

Uitbreiding in Randwijck kost de gemeente 32.000 euro per jaar extra. Met de formatieuitbreiding is 161.000 euro gemoeid. Bij verdere uitbreiding van betaald parkeergebieden ligt er volgens het college mogelijk een lager tarief voor vergunningen in het verschiet.

Het voorstel wordt vanavond in een raadscommissie besproken. De bedoeling is dat de gemeenteraad er op 20 juni een besluit over neemt.