• Pixabay.com

Uitstel bomenkap Ouderkerkerlaan om broedende vogels

AMSTELVEEN De Ouderkerkerlaan krijgt een viaduct en een nieuw fietspad richting de fietstunnel. Op de toekomstige werkterreinen heeft een ecoloog onlangs de zones met bomen geïnspecteerd. In een aantal bomen zijn broedende vogels aangetroffen, daarom wordt de kap van deze bomen uitgesteld.

'Het is onvermijdelijk dat ongeveer veertig à vijftig bomen op de werkterreinen moeten verdwijnen', zo meldt de gemeente. In de week van maandag 21 juli begint daarom de bomenkap in de gebieden waar geen vogels verblijven. De bomen met nesten volgen een paar weken later wanneer de vogels uitgevlogen zijn.

BOSPLANTSOEN De aannemer en de gemeente hebben afgesproken dat het verwijderde groen tegen het einde van het project (eind 2020) volgens het 'Groen voor Groen'-principe gecompenseerd wordt. De grote bomen langs het fietspad worden zoveel mogelijk behouden. In het nieuw aan te leggen bosplantsoen worden voor een 'volwassen aanzien' in principe grote bomen teruggeplaatst.

Om de voorbereidende werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, zijn tijdens een aantal momenten delen van rijbanen en afritten rond het knooppunt afgesloten. Om de hinder voor het verkeer te beperken, voert de aannemer deze werkzaamheden uit buiten de spits (tussen 9.00 en 15.00 uur). Het verkeer kan (indien nodig) het werkvak passeren of volgt een omleidingsroute die met borden wordt aangegeven.

Actuele informatie over het project Aanpassing Knooppunt Ouderkerkerlaan staat hier.