• Gemeente Amstelveen

Veel belangstelling voor infobijeenkomst Stadshart

AMSTELVEEN De door de gemeente georganiseerde informatiebijeenkomst over de plannen voor realisatie van een Pathé biscoop in het centrum van Amstelveen en over de concept Gebiedsvisie Traverse A9-Stadshart is woensdag goed bezocht. Bijna tweehonderd geïnteresseerden kwamen naar het Cobra Museum om de plannen te bekijken. Medewerkers van de gemeente, Rijkswaterstaat en Pathé waren aanwezig om bezoekers te woord te staan.

De meerderheid van de bezoekers kwam uit de omgeving van het Stadshart. De gemeente had bewoners in de nabijheid van de ontwikkelingen per brief uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst. Maar ook geïnteresseerden uit andere delen van Amstelveen, zoals Bankras/Kostverloren en Elsrijk, kwamen langs. Bezoekers kregen tijdens de bijeenkomst de mogelijkheid reacties achter te laten. Ook werd aandacht gevraagd voor fietsparkeergelegenheden in de omgeving.

De ontwerp Startnotitie bioscoop Stadsplein en concept Gebiedsvisie Traverse A9 – Stadshart liggen nog tot en met 17 april 2019 ter inzage. Inzien kan door langs te komen op het raadhuis, bij Amstelveen InZicht of online op www.amstelveen.nl/stadshart. Reageren op de plannen kan per mail via stadshart@amstelveen.nl of door een brief te sturen naar de gemeente.

De gemeenteraad bespreekt de Startnotitie, met hierin de binnengekomen reacties, op dinsdag 21 mei in de raadcommissie Ruimte, Wonen en Natuur en op woensdag 12 juni in de gemeenteraad.