• René de Leeuw

Veel bewoners A´veen-Noord willen snel betaald parkeren

AMSTELVEEN Veel inwoners van Amstelveen-Noord smachten naar de komst van parkeermeters in hun straat. Ze juichen de plannen die de gemeente heeft om de komende tijd in een aantal gebieden betaald parkeren in te stellen toe en het mag wat hen betreft ook nog wel wat sneller. In en rond gebieden ten zuiden van de A9 heerst scepsis over het invoeren van betaald parkeren.

Dat bleek in een raadscommissie op 27 november. Insprekers vroegen daar om betaald parkeren sneller in te voeren. In Amsterdam werkende forenzen en luchtreizigers parkeren niet meer alleen in Randwijck, maar ook in Elsrijk, Kostverloren en rond de tramhalte Gondel. Een bewoner van Elsrijk meldde dat rond de bushalte Kruiskerk niet alleen meer forenzen parkeren die met de bus verder gaan naar Amsterdam, maar dat 's avonds Amsterdammers er hun tweede auto neerzetten, waarvoor ze in eigen stad geen parkeervergunning krijgen. "Daarom graag betaald parkeren in onze buurt," aldus de bewoner. "Maar niet pas in september of oktober 2019, maar liefst eerder, want de situatie bij ons is ernstiger dan elders in Elsrijk waar de gemeente wel spoedig betaald parkeren wil invoeren."

HANDTEKENINGEN Ook ten noorden van Kostverlorenhof dringen bewoners aan op spoed en daarvoor hebben zij handtekeningen verzameld. "Sinds er op Tiengemeten betaald parkeren is, is bij ons de situatie onhoudbaar," aldus een bewoonster.

Bewoners van het Keizer Karelpark-Oost, ten zuiden van de A9, vragen juist om intrekking van plannen voor betaald parkeren. Ze willen het niet en de parkeerdruk zou er nog niet hoog genoeg zijn. Ze wachten liever tot na de verbouwing van het ex-KPMG-kantoor en de verbreding van de A9 een stabiele situatie is ontstaan: "Komt betaald parkeren er toch, dan zullen wij het besluit voor vernietiging voordragen." Elders in Amstelveen-Zuid, omgeving Gondel, voelen bewoners vanwege toenemende parkeerdruk steeds meer voor betaald parkeren.I

HELDER De raad is blij dat het college nu een helder inzicht geeft van hoe het betaald parkeren zich de komende jaren verder ontwikkelt. Tot nu toe nam de raad om de paar maanden een besluit over een volgende buurt zonder dat er een totaaloverzicht was. Van GroenLinks-raadslid Lennart de Rooze mag de invoering sneller gaan: "Om het gebruik van andere vervoermiddelen dan de auto te stimuleren. Waar de VVD de kosten voor vergunningen graag nog wat ziet dalen, hoeft dat voor GroenLinks niet: "We kunnen opbrengsten investeren in voet- en fietspaden en openbaar vervoer."

De ChristenUnie pleitte, gezien de ontwikkelingen bij Gondel nog eens voor een P+R-voorziening in Amstelveen-Zuid, waar forenzen kunnen parkeren en overstappen. Wethouder Floor Gordon zei dat idee zeker in gedachten te hebben, maar niet op korte termijn. "Het heeft pas zin als er rondom zo'n voorziening betaald parkeren is. Is dat er niet, dan parkeren mensen liever gratis in de buurt." Snelle invoering is lastig, want het moet ook allemaal georganiseerd worden. Dat kost tijd.

WIJKPLATFORM Inmiddels heeft ook Ben Jonker. voorzitter van het wijkplatform Bankras/Kostverloren op de voorstellen voor uitbreiding van betaald parkeren gereageerd. Hij wilde inspreken bij de commissievergadering, maar dat was om gezondheidsredenen niet mogelijk. ´De bewoners van de wijk waren zeer teleurgesteld dat ze uit de krant moesten vernemen dat er een raadsvoorstel is om in de helft van de wijk Bankras/Kostverloren parkeervergunningen in te voeren,´ Stelt Jonker. ´Ons inziens heeft het college in deze weinig respect getoond voor de wijkbewoners. Waarom zijn de wijkbewoners niet per brief geïnformeerd over dit raadsvoorstel, zoals dat bijvoorbeeld wel is gebeurd in Randwijck? Ik ga geen discussie aan over de voor- en tegenargumenten voor de invoering van parkeervergunningen. Wel vraag ik om het raadsvoorstel voor Bankras/Kostverloren aan te houden en eerst de wijkbewoners per brief te informeren. Verder vraag ik het college om een professionele consultatie van de wijk en zorgvuldige behandeling van de uitkomst. Daarna kan het aangehouden raadsvoorstel voor Bankras/Kostverloren behandeld worden. Gelet op de impact van het invoeren van parkeervergunningen verwacht de wijk Bankras/Kostverloren een zorgvuldige benadering door het college.´