• Linda du Prie en wethouder Herbert Raat bij de kleurrijke keramiek banken en de 'bokkesprongpaaltjes' van Jan Snoeck.

    Anko Stoffels

Veel inwoners willen kindvriendelijk beeld in wijk

AMSTELVEEN De gemeente heeft veel reacties gekregen op de oproep ´Wie wil een 'zwijntje' in de wijk?´ Het doel is meer kindvriendelijke beelden, zoals het bekende ´zwijntje´ in het Binnenhof, in diverse wijken te plaatsen. Naar aanleiding van de respons heeft de gemeente besloten vanaf volgend jaar jaarlijks een à twee beelden te gaan plaatsen.

Uit de reacties blijkt volgens wethouder Herbert Raat (Kunst en Cultuur) dat er veel behoefte is aan voor kinderen aansprekende kunst in de wijken. Kunst waar niet alleen naar gekeken kan worden, maar waar kinderen ook op kunnen spelen. De door bewoners aangedragen locaties worden onderzocht of plaatsing van een kunstwerk daar mogelijk is. Als dit zo is, krijgen kunstenaars de opdracht een beeld te ontwerpen.

De gemeente heeft echter ook nog kunstwerken in depot staan. Zoals de drie kleurrijke keramiek banken en 'bokkesprongpaaltjes' van Jan Snoeck. Deze stonden jaren geleden in het Stadshart, maar moesten wijken voor renovatiewerkzaamheden. "Bewoners hebben gevraagd of de banken kunnen terugkeren in de openbare ruimte. Daarom worden dit de eerste kindvriendelijke kunstwerken die volgend jaar, na renovatie, een nieuwe plek krijgen in het centrum van Amstelveen."