• Zo moet de verbrede A9 er in 2026 uit zien.

    Rijkswaterstaat

Gewijzigde aanpak A9 vermindert overlast verkeer in Amstelveen

AMSTELVEEN De verkeersoverlast op de Amstelveense lokale wegen als gevolg van werkzaamheden aan de A9 lijkt aanzienlijk minder te worden dan tot dusver werd verwacht. Het jarenlang afsluiten van een oprit en een afrit van de A9 in het Stadshart is bij nader inzien niet nodig.

Veenix, de aannemerscombinatie die in opdracht van Rijkswaterstaat de verdiepte ligging van de A9 gaat uitvoeren, heeft een manier gevonden om het wegvallen van de op- en afrit overbodig te maken. Het gaat om de oprit richting Bijlmer en die uit de richting Bijlmer. Volgens de eerder gedachte aanpak zou er tijdens het werk te weinig ruimte zijn om de op- en afrit in stand te houden. Naast de bouwputten werd ruimte gereserveerd voor bouwmaterieel ter ondersteuning van het werk in de bouwputten waar de nieuwe A9-rijbanen komen te liggen. Veenix heeft echter een manier gevonden om dit materieel niet naast de bouwputten in te zetten, maar erin, op de bodem ervan. Dat maakt het werk in de bouwput wel iets ingewikkelder, maar door dit slim aan te pakken en het meest geschikte materieel hiervoor te kiezen, is dat volgens een medewerker van Veenix toch heel goed te doen. Daarmee blijft er naast de bouwputten genoeg ruimte voor de op- en afrit.

AANPASSEN Amstelveen is op dit moment druk bezig om lokale wegen aan te passen aan verwacht extra verkeer tussen het centrum en de afslag Ouderkerk aan de Amstel aan de oostkant van de gemeente. Nu dat extra verkeer er in mindere mate komt, lijken de aanpassingen wellicht zelfs wat ruim bemeten. Een groot voordeel is wél dat het Stadshart beter bereikbaar blijft dan eerder gedacht. Over die bereikbaarheid hebben ondernemers in het Stadshart zich de afgelopen jaren grote zorgen gemaakt.

Het nieuws van de vervallen afsluitingen was dinsdagavond en woensdagmiddag te horen in de Schouwburg tijdens informatiebijeenkomsten over de uitvoering van de A9-plannen, die begin volgend jaar van start gaat. In een afgeladen kleine zaal van Schouwburg Amstelveen kregen belangstellenden te horen wat er zoal te gebeuren staat en waar het voor nodig is. Die noodzaak is de immer toenemende drukte. In 1976 reden er 56.500 auto's per dag over de A9 ter hoogte van Amstelveen. Tien jaar later waren dat er 80.000 en in 2014 130.000. In 2030 zijn dat er naar verwachting 175.000.

BOMEN Het werk vangt begin volgend jaar aan met een slachting onder de bomen die nu langs de A9 staan. Welgeteld 5304 bomen moeten het veld ruimen. Dat valt nog mee, want er was toestemming voor 6000. Dankzij nog eens kritisch kijken, kunnen bijna 700 bomen worden gespaard. Echter, er mogen dan wel veel bomen verdwijnen, maar, zo verzekerde Jelle Westra van de gemeente, "er komt veel groen voor terug. Er komt op de drie overkappingen, bij het Oude Dorp, het Stadshart en het Bovenlandpad voornamelijk groen. Als Amstelveen gaan we hier uitpakken. We willen ons ermee profileren als stad in het groen. Ook maken we een groenstrook achterlangs de Operabuurt, het Operapark." In de schouwburg kregen de bezoekers alvast fraaie plaatjes te zien van hoe mooi het allemaal wordt. Inderdaad met veel groen en zelfs een vijver.

Pleister op de wonde is verder dat het hout van de bomen niet wordt weggegooid, maar dat er nuttige houtproducten van worden gemaakt. En waar niets van te maken is, wordt verwerkt als biomassa. Het kappen van de bomen moet voltooid zijn voordat het broedseizoen van de vogels begint. Daarna volgt het verleggen van leidingen en kabels. Vervolgens wordt de snelweg langs de Burgemeester Rijndersweg verbreed, waardoor alle A9-rijstroken naar het zuiden kunnen verschuiven en er een tijdelijke oprit richting Bijlmer kan komen. Daarmee komt de huidige noordelijke weghelft langs Meander vrij. Deze wordt afgegraven voor de verbreding en verdiepte ligging. Zodra de noordelijke weghelft klaar is, worden daar tijdelijk zes rijstroken gecreëerd, wat smaller dan normaal. Vervolgens wordt de zuidelijk bak uitgegraven. Is ook de nieuwe zuidelijke weghelft klaar, dan komen er in beide bakken vier rijstroken plus een op- of afrit.

LAWAAI Voor het verkeer mag het handhaven van de op- en afrit in het Stadshart een enorme opluchting zijn, er komt onvermijdelijk overlast, waaronder lawaai. Er is wel een reeks maatregelen genomen om de hinder te beperken, zo verzekerde Loek van Bokkum, omgevingsmanager van Veenix. "Het aanbrengen van damwanden gebeurt uitsluitend tussen acht uur 's morgens en vier uur 's middags," verklaarde hij. "Palen worden geboord in plaats van geslagen. Het vergruizen van bouwafval doen we niet hier, maar elders, geluidsschermen blijven zo lang mogelijk staan en nieuwe schermen plaatsen we zo vroeg mogelijk. Zodra de nieuwe schermen er staan zal er minder lawaai zijn dan in de huidige situatie. Nabij het Keizer Karel College gebruiken we een speciaal type asfalt waarop het verkeer minder lawaai veroorzaakt."

SCHADE Op de informatiemarkt werd ook informatie verschaft over eventuele schade aan huizen of andere zaken en hoe die dan wordt afgewikkeld. Tot op een afstand van 100 meter van de weg wordt alle bebouwing vooraf nauwkeurig opgemeten, om dat later met eventuele verzakkingen te kunnen vergelijken.

Het karwei moet eind 2026 geklaard zijn.

René de Leeuw

BeantwoordenDoorsturen