• René de Leeuw

Stikstofkwestie geen belemmering voor verbreding A9

AMSTELVEEN Het Amstelveense college van B en W heeft er alle vertrouwen in dat de verbreding van rijksweg A9 de komende jaren doorgang kan vinden, ondanks alle ophef in Nederland over stikstof.

Tal van bouwprojecten in het land kunnen niet doorgaan of moeten worden aangepast nadat de Raad van State in het voorjaar oordeelde dat de aanpak van het rijk om het neerslaan van stikstof te beperken niet werkte. "Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op basis van dit oordeel van de Raad van State geconcludeerd dat er voor de A9 geen risico is," antwoordde wethouder Floor Gordon dinsdagavond in een commissievergadering over de gemeentebegroting van 2020 op vragen van GroenLinks. "Als college volgen wij die lijn. We houden de ontwikkelingen natuurlijk wel nauwgezet in de gaten. Er liggen geen Natura 2000 gebieden dichtbij Amstelveen, en daardoor zijn de risico's voor ons zeer beperkt. Daar mogen we onszelf gelukkig mee prijzen als je ziet wat er elders in het land allemaal gebeurt."

Het Natura 2000 gebied dat het dichtst bij Amstelveen ligt is Botshol, het plassen- en moerasgebied tussen Abcoude en Waverveen, ten noordwesten van de Vinkeveense Plassen.


NIET TEVREDEN GroenLinks-fractieleider Martin Kortekaas, die al eerder vragen hierover had gesteld, was met dit antwoord niet tevreden. "We hebben hier naast het raadhuis toch een schitterend stukje natuur liggen," zei hij, doelend op het Amsterdamse Bos. "Dat is dan wel niet officieel bestempeld als Natura 2000 gebied, maar die stikstof valt daar natuurlijk net zo hard neer als elders en met dezelfde desastreuze gevolgen. Ik vind dat we daar soms wat te gemakkelijk overheen lopen."

Gordon zei natuur heel belangrijk te vinden. "Maar we spreken hier vanavond over de begroting. Daar staat het woord 'stikstof' niet in omdat er geen grote financiële risico's zijn voor bouw- en infrastructuurprojecten in Amstelveen. Het heeft voor ons geen financiële consequenties."

BEKIJKEN Het college zegt wel te bekijken bij welke bouwprojecten vooruitlopend op nieuwe regels (aanvullend) onderzoek naar stikstof wenselijk is voor het onderbouwen van te verlenen vergunningen.