• De Dorpsstraat voorafgaand aan de Midzomernachtmarkt in juni.

    EdB

VVD pleit voor autoluw maken delen Oude Dorp

AMSTELVEEN VVD Amstelveen pleit ervoor dat delen van het Oude Dorp autoluw worden gemaakt. ''Het Oude Dorp is een mooi stukje Amstelveen waar momenteel, naast de vele fietsers en voetgangers, veel auto- en vrachtverkeer doorheen rijdt. Recent bij de opening van ijssalon Gia Gelato werd weer duidelijk dat de smalle Dorpsstraat het vele verkeer helemaal niet kan verstouwen. Ook op andere plekken in het Oude Dorp is het slecht gesteld met de verkeersveiligheid. Het is daarom volstrekt verdedigbaar dat delen van het Oude Dorp autoluw worden gemaakt," aldus VVD-raadslid Arjan Gerritsen.  

Doorgaand verkeer en sluipverkeer zijn volgens hem eerder regel dan uitzondering in het Oude Dorp. "De plek waar de fietsers - veelal schoolgaande kinderen - op het Kazernepad de Stationsstraat kruisen, is onoverzichtelijk. Hetzelfde geldt voor de T-kruising Stationsstraat/Dorpsstraat en de plek waar het fietsverkeer vanaf het fietspad langs de Handweg de Dorpsstraat op rijdt. Grote vrachtwagens komen klem te zitten. Kortom, er zijn teveel (weg)gebruikers op een te klein oppervlak en dat trekt een zware wissel op de verkeersveiligheid in en om het Oude Dorp. Het is wachten op een ernstig ongeluk en dat moet kosten wat kost voorkomen worden," aldus Gerritsen.

Voor de verkeersveiligheid zou het volgens de VVD beter zijn als delen van het Oude Dorp autoluw worden gemaakt. Het is verstandiger om het verkeer om het Oude Dorp te leiden via de Laan Nieuwer-Amstel. "Het Oude Dorp is eigenlijk niet ingericht voor het hedendaagse verkeer. De Dorpsstraat tussen Veenplaats en het Dorpsplein en de Stationsstraat vlak voor de Museumtramlijn tot en met de Dorpsstraat komen wat mij betreft in aanmerking om autoluw te maken. Daarnaast moet er fysieke maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat (te) grote vrachtwagens het Oude Dorp doorkruisen," aldus Gerritsen.

De VVD heeft haar zorgen over de verkeersveiligheid in het Oude Dorp aan de orde gesteld in vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders.