• Wethouder Rob Ellermeijer (links) en Gerard Slegers van Vervoerregio Amsterdam (midden) gaven het startsein voor de werkzaamheden.

    Gemeente Amstelveen

Werk viaduct Ouderkerkerlaan officieel van start

AMSTELVEEN De werkzaamheden aan het viaduct in de Ouderkerkerlaan over de Beneluxbaan zijn donderdag officieel van start gegaan. Wethouder Rob Ellermeijer (Verkeer en Vervoer) verrichtte de starthandeling van de gedeeltelijke sloop van het viaduct met Gerard Slegers van de Vervoerregio Amsterdam. De voorbereidende werkzaamheden begonnen in juli. Het knooppunt wordt aangepakt voor een betere doorstroming en veiligheid .Zo komen er extra busbanen, wordt de weg verbreed en komt er een veilige fietsoversteek door een fietstunnel.

"De aanpak van het viaduct is nodig voor een betere verkeersveiligheid en doorstroming, maar ook vanwege de aankomende werkzaamheden aan de A9", zegt Ellermeijer. Die werkzaamheden gaan naar verwachting voor extra druk op het lokale wegennet zorgen. "Voor de fietsers wordt een tunnel aangelegd ten zuidoosten van het viaduct, zodat ze het knooppunt veiliger kunnen passeren."

Ook komen er verbetering voor het openbaar vervoer. Knooppunt Ouderkerkerlaan is een belangrijk overstappunt van de bus op de toekomstige Amsteltram. "Naast betere doorstroming en veiligheid zorgen we ook voor een goede overstap tussen verschillende vervoersvormen. Ook komen er meer fietsenstallingen", zegt Ellermeijer.  "Het wordt een modern OV-knooppunt met betere faciliteiten voor fietsers en voetgangers," vult Gerard Slegers van de Vervoerregio aan.

Het nieuwe knooppunt Ouderkerkerlaan is naar verwachting in september 2020 klaar. Tijdens de werkzaamheden wordt er volgens de gemeente alles aan gedaan om de overlast voor het verkeer en omwonenden zo veel mogelijk te beperken. Het viaduct blijft tijdens de werkzaamheden geopend. De Beneluxbaan onder het viaduct blijft ook open, maar wordt tijdelijk versmald. Fietsers worden omgeleid.