• Buslijn 55.

    GVB

Vervoerregio wil hogere reiskosten buslijn 55 compenseren

AMSTELVEEN Het dagelijks bestuur van Vervoerregio Amsterdam heeft voorgesteld om reizigers die gebruik maken van een OV-chipkaart te compenseren voor de hogere reiskosten voor buslijn 55 in vergelijking met de voormalige  tramlijn 51. Bus 55 vervangt de komende twee jaar de tramlijn tot de nieuwe Amstelveenlijn klaar is. Saldoreizigers betalen echter een hoger tarief omdat de route van lijn 55 langer is dan de oorspronkelijke route van lijn 51. 

Sharon Dijksma heeft de Regioraad als lid van het dagelijks bestuur van de Vervoerregio voorgesteld om de reizigers hiervoor te compenseren. Het voorstel komt voort uit de wens van de Regioraad om de opbrengst van uitgedeelde boetes aan vervoerders wegens het niet-nakomen van eerder gemaakte afspraken, in te zetten voor reizigers die te weinig kwaliteit geleverd hebben gekregen. Er is voor ongeveer 1,4 miljoen euro aan boetes uitgedeeld aan vervoerders. 

De kosten voor het compenseren van de saldoreizigers op buslijn 55 bedragen circa 1,2 miljoen euro. Dijksma stelt de Regioraad voor dat de Vervoerregio twee derde deel voor haar rekening neemt (800.00 euro). De rest moet dan betaald worden door project Amstelveenlijn en uit boetegelden. Na bespreking in de regioraad wordt een definitief voorstel gemaakt en wordt de wijze van uitvoering van de compensatie uitgewerkt. 

Compensatie voor de saldoreizigers van lijn 55 is een van de twee voorstellen waar Dijksma nu mee komt. Het andere voorstel betreft uitbreiding van de inzet van OV-coaches die mensen met een mobiliteitsbeperking helpen om met het OV te reizen. De proef met inzet van de OV-coach is een succes in Amsterdam en Dijkstra wil dit nu uitbreiden naar de hele regio.  De verwachte kosten hiervoor bedragen 1 miljoen euro per jaar.